Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน

 

ลักษณะแผ่นจานกลมของก๊าซ (Gas) และฝุ่นละออง (Dust) ซึ่งหมุนโคจรเป็นแผ่นแบนราบ เป็นระนาบเดียวกับแนวศูนย์สูตร (Equatorial plane) เป็นการเกิดขึ้น ช่วงการก่อตัวของดาวเคราะห์หรือดาวตั้งแต่รุ่นเยาว์โดยวัตถุดิบของแผ่นจาน (Disk materials) สามารถเกาะพอกเข้าอย่างช้าๆ จนเป็นเนื้อเดียวกันกับดาวเคราะห์ หรือดาวและในที่สุดการเกาะพอกแผ่นจานจะกลมกลืนกับมวล (Mass) ของดาวเคราะห์ (Planet) หรือดาว (Star)

กรณีการเกาะพอก (ไม่ใช่ลักษณะแผ่นจาน) เรียกว่า Accretion ลักษณะการรวมของก๊าซและฝุ่นละอองเป็นหนึ่งเดียวกันมีขนาดใหญ่ ทำให้เป็นมวลรวมเข้าดังเช่นการก่อตัวเป็นดวงจันทร์ (Moon)ดาวเคราะห์และดาว ทั้งนี้เป็นการทับถมของอนุภาคขนาดเล็ก ที่มีอยู่อย่าง มากมายในอวกาศ หรือการวิ่งเข้าชนปะทะเกาะตัว กันของอนุภาคขนาดเล็กๆ เกาะพอกทีละเล็กทีละน้อย ด้วยความยาวนานนับพัน ล้านๆ ปี จากก้อนเล็กๆก้อนเดียว จนเกิดเป็นสนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational) ในอวกาศ โดยทั้งสองกรณีนั้นจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีก เช่น ความหนาแน่นของก๊าซฝุ่นหมอกโมเลกุล (Molecular clouds) ความกดดันสูง ความร้อนสูงและการแผ่รังสีสูง จึงสามารถทำให้การก่อตัว ของดาวนั้นสมบูรณ์ขึ้นได้