asteroid belt : แถบดาวเคราะห์น้อย

 

พื้นที่ช่องว่างในอวกาศ ซึ่งมีขอบเขตอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร (Mars) และดาวพฤหัส (Jupiter) ระหว่าง 2.12 - 3.3 AU. เป็นแหล่งชุมนุมหนาแน่นของแถบ ดาวเคราะห์์น้อยไม่น้อยกว่า 2,000,0000 ดวง ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 500 กม. พบว่าดาวเคราะห์น้อย ขนาด 200 กม. มีจำนวนมากกว่า 1,000 ดวง และขนาดไม่เกิน 1 กม. มีมากกว่า 1,000,000 ดวง

ส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบของหินหรือฝุ่นหินสะสมพอกหนา และจากการชนปะทะซึ่งกันและกัน รูปทรงดาวเคราะห์น้อยมักคล้ายหัวมันฝรั่ง มีวงโคจรไม่เสถียรบางดวง หมุนช้ามากเพราะแกนในได้ปราศจากพลังงาน แต่หมุนได้เพราะได้รับพลังงานจากดาวพฤหัสส่งมาถึงเป็นส่วนใหญ่ แม้บริเวณนี้เต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อย ที่มี องค์ประกอบของหินเป็นส่วนใหญ่

แต่ยังมีชิ้นส่วนเหลือจากดาวหาง (Comet) ซึ่งมีองค์ประเภทเหล็กโลหะ ซึ่งดาวหางเป็นตัวการ นำเข้ามาจากขอบสุริยะทิ้งเศษซากเอาไว้ และบางส่วนยังมีประเภท เศษซากดาวแคระน้ำแข็ง (Ice dwarfs) โคจรปะปนอยู่ด้วย นอกจากนั้นถัดออกมาตามแนววงโคจรของดาวพฤหัส ยังมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อยโทรจัน (Trojan) โครจรอยู่ด้านหน้าและด้านหลังอีกจำนวนหนึ่ง