burst : ระเบิดแตกลั่น

 

เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแวบหนึ่งในคลื่นรังสีวิทยุ (Solar radio radiation) ทั่วไปจะเกิดขึ้นช่วงเดียวกับการเกิดลุกจ้า (Solar flare) บนดวงอาทิตย์  (Sun)หรือดาว  (Star) แสดงการเปล่งพลังงานของอีเล็คตรอน (Electrons) ศักยภาพการเกิดจะมีความใหญ่โต (มากกว่า 1025J) ของพลังงานแม่เหล็ก ปรากฎการณ์ระเบิดแตกลั่น (Burst) ตรวจวัด ขนาดความถี่คลื่น (Wavelengths) พบว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเวลา ความถี่ของคลื่น (Time-frequency) 

• Type I Burst (Noise storms) 
ประเภท อายุยาวนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน เป็นชนิดแหล่งคลื่นวิทยุแผ่รังสี (Radio emission) มีความสว่างจ้า อุณหภูมิ มากกว่า 10 พันล้าน K ขณะเกิดมีเสียง อึกทึกดังไปทั่วมีขนาดใหญ่โต (Large-scale) ลักษณะเป็นวงขมวด (Loops) ของอีเล็คตรอนกว้างไกลไปบนดวงอาทิตย์ แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ การลุกจ้า (Solar flares) 

• Type II Burst หรือประเภท Meter-wavelength type 
สามารถสังเกตได้ จากคลื่นความถี่ระหว่าง 0.1-1000 MHz แสดงกระแสต่ำของความถี่ ช่วง 1 MHz ต่อวินาที และอาจ ไปถึง 1,000,000 MHz ได้ เป็นเหตุก่อให้เกิด คลื่นไหวสะท้าน (Shock waves) 

• Type III Burst ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับ การลุกจ้า (Solar flares) 
สามารถสังเกตได้ จากคลื่นความถี่ ระหว่าง 0.1-1000 MHz ลักษณะกระแสจะขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว แล้วลดต่ำลงในช่วง 100 MHz มีคุณสมบัติเป็นลำ (Beams) ของ อีเล็คตรอนเหวี่ยงฟาดไปมา ก่อพลังงาน 10-100 KeV และมีความเร็วสูงมาก (ราวครึ่งหนึ่งของความเร็วแสง) หรือถึง 150,000 ก.ม.ต่อวินาที 

• Type IV Burst ลักษณะเป็นคลื่นแถบกว้าง (Broad-band) 
ไม่มีการรั่วไหลของรังสีนับชั่วโมง หลังจากถูกกระตุ้นให้เกิดจากปรากฎการณ์ การลุกจ้า (Solar flares) แต่ละครั้งเพราะการถูกบังคับให้รังสี วิ่งเป็นวงไปในทิศทาง เดียวกันมีคุณสมบัติการเร่งอีเล็คตรอน (Synchrotron) และแผ่พลังงานอีเล็คตรอนออกมา แต่ถูกควบคุมอยู่ภายในกลุ่มหมอก แม่เหล็ก (Magnetic clouds) วิ่งออก สู่อวกาศเป็นแนวตั้งตรงด้วยความสูงนับแสนกิโลเมตรต่อวินาที 

• Centimeter Burst 
เกิดแรงกระตุ้นจากเหตุ ไม่รั่วไหลของรังสีที่คลื่นความถี่ระดับ Centimeter wavelength ภายในไม่กี่นาทีเป็นบ่อเกิดการแตกลั่น ชนิดช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Burst) มีคุณสมบัติทรงตัว ต่อการเร่งของอีเล็คตรอน (Gyrosynchrotron) ด้วยความเร็วสูง (Hight-speed) สร้างอัตราเร่งพลังงานอีเล็คตรอน 100 -1,000 keV. โดยจะอยู่ที่บริเวณยอดเกลียวขมวดของโคโลนัล (Coronal loops)

• Millisecond spikes 
เกิดคลื่นวิทยุจากปรากฎการณ์ การลุกจ้า (Radio flares) สามารถรวมยอดแหลม (Spikes) จำนวนนับพันยอดได้แท้จริง ใช้เวลาเกิดแต่ละยอด เพียงเสี้ยววินาที มีขนาดความ สูงน้อยกว่า 10,000 กม. มีความสว่างไสวของอุณหภูมิสูง 1,000 ล้าน k โดยเกิดการปะติดปะต่อจากกลไกของรังสี

• U-Type Burst
คุณสมบัติจะเพิ่มคลื่นความถี่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นลดลงและเพิ่มขึ้น ของการเคลื่อนไหวอีเล็คตรอนยาวนานใกล้กับ เส้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic field lines)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer