chromosphere : โครโมสเฟียร์

 

ชั้นหรือพื้นที่ของบรรยากาศบนดวงอาทิตย์ (Solar atmosphere) หรือดาว (Star) อยู่เหนือชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ชั้นพื้นผิวของ ดวงอาทิตย์และอยู่ต่ำกว่า บริเวณชั้นโคโรน่า (Corona) บริเวณโครโมสเฟียร์นี้ (Chromosphere) มีอุณหภูมิความร้อนท่วมล้นราว 10,000 K คำว่า โครโมสเฟียร์ (Chromosphere) มีความหมาย ว่า Sphere of color (ขอบเขตแห่งสีสรร) แม้เป็นชั้นของบรรยากาศก็สามารถมองเห็นได้

แต่ด้วยแสงสว่างจ้าจัดมากมาจากพื้นผิวชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะมองเห็นขอบชัด ต้องเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นและใกล้หมด สุริยคราส (Solar eclipse) หรือช่วงสุริยคราสเต็มดวง (Total solar eclipse) ซึ่งจะมีขอบสีแดง สำหรับวิธีอื่นการสังเกตเห็นบริเวณโครโมสเฟียร์ (Chromosphere) สามารถใช้กล้องดู ดวงอาทิตย์แบบ Hydrogen alpha จากพื้นโลกเห็นขอบบางๆของชั้นบรรยากาศได้

**คำเตือน**
ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำ ให้ตาบอด

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer