cosmic ray : รังสีจักรวาล (รังสีคอสมิก)

 

เป็นอนุภาคพลังงานสูง (High-energy) ที่เข้าถล่มโจมตีโลกซึ่งมาจากที่ใดก็ได้เข้าสู่บรรยากาศ เป็นที่รู้จักกันเรียกว่า รังสีคอสมิกหรือรังสีจักรวาล (Cosmic Ray) มีองค์ประกอบ จำนวนมากของนิวเคลียสของอะตอม (Atomic nuclei) ส่วนใหญ่จะเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจน บางส่วนนิวเคลียสของฮีเลียม และส่วนที่เหลือเป็น ธาตุหนัก (Heavier elements) โดยมีที่มาดังนี้

   • Galactic Cosmic Rays (รังสีคอสมิก กาแล็คซี่) มีที่มากาแล็คซี่หนึ่งกาแล็คซี่ใด อันไกลโพ้น  
   • Anomalous Cosmic Rays (รังสีคอสมิก แปลกประหลาด) มีที่มาจากอวกาศ ช่องว่างระหว่างดวงดาว (Interstellar medium) 
   • Solar Energetic Particles (อนุภาครังสีคอสมิก) มีที่มาจากเกิดลุกจ้า (Solar flares) และกิจกรรมอื่นบนดวงอาทิตย์ (Sun) 

นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีตรวจจับรังสีคอสมิก (Cosmic Ray) บนชั้นพื้นดิน (Ground level) จึงออกแบบสร้างบ่อน้ำแบบพิเศษนับพันแห่ง ในแถบอเมริกาเหนือ เพราะเมื่อ รังสีคอสมิกวิ่งผ่านน้ำจะหยุดชะงักทำให้สามารถวัดค่าได้ ทั้งนี้เพื่อหา วิธีนำมาเป็นประโยชน์ด้านพลังงานต่อไป