Compact Galaxy Group : กาแล็คซี่กลุ่มกะทัดรัด

 

เป็นกลุ่มกะทัดรัดของกาแล็คซี่ (Galaxy) มักมีกาแล็คซี่น้อยกว่าประมาณ 50 แห่ง ที่ถูกผูกไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงและอยู่ห่างไกล สัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผิดเพี้ยน และการก่อตัวของดาวฤกษ์ (Star) ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลให้การชักลากจูงแบบโน้มถ่วงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการควบรวมกิจการของกาแล็คซี่ (Mergers of Galaxies) ขั้นตอนนี้เป็นที่เข้าใจ กันว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการกาแล็คซี่แบบปกติรวมถึงกาแล็คซี่ทางช้างเผือก (Milky way galaxy) ของเราเอง ทั่วไปก็คล้ายกับกลุ่มท้องถิ่น กาแล็คซี่เพื่อนบ้านของเรา (Local group galaxy)