Chalawan star : ดาวชาละวัน

 

สำหรับในยุคปัจจุบัน ผู้มีหน้าชื่อประกาศรายชื่อดาวอย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union) ที่จะคอยดูแลเพื่อความมีมาตรฐาน และนักดาราศาสตร์ทุกคนทั่วโลกจะปฎิบัติตาม โดยใช้ชื่อที่ประกาศนั้นเป็นชื่อเรียกและใช้บันทึก

ดาวชาละวัน (Chalawan Star) คิดเสนอชื่อโดย นายสุภาภัทร อุดมรัตน์นุภาพ ดาวตะเภาแก้ว (Taphao Kaew Planet) คิดเสนอชื่อโดย ด.ญ.ศกลวรรณ ตระการรังสี และ ดาวตะเภาทอง (Taphao Thong Planet) คิดเสนอชื่อโดย คณะทำงานสมาคมดาราศาสตร์ไทย และสมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้คัดเลือกนำเสนอชื่อไทยไปยัง สหพันธ์ดาราศาสตร์ สากล ในโครงการ NameExoWorlds มีผู้โหวตจากทั่วโลกทำให้ดาวฤกษ์คือ ดาวชาละวัน และดาวบริวารคือ ดาวตะเภาแก้วและดาวตะเภาทอง ในระบบสุริยะ 47 หมีใหญ่ (มีชื่อเรียก ในระบบแฟลมสตีด คือ 47 Ursae Majoris) ได้รับเลือกเรียกชื่อสามัญสากลเป็นชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

Chalawan star : ดาวชาละวัน
Chalawan star : ดาวชาละวัน
ดังนั้นทุกชนชาติบนโลกต้องเรียกชื่อดาวทั้งสามดวงนั้นเป็นภาษาไทย ดาวชาละวันจัดอยู่ในประเภทดาวฤกษ์ (Star) คล้ายดวงอาทิตย์ (Sun) ของเรามีอายุ ประมาณ 6 พันล้านปี มีดาวเคราะห์คล้ายดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ โคจรล้อมรอบ อยู่จำนวน 3 ดวง โดย 2 ใน 3 ถูกตั้งเป็นชื่อไทย 2 ดวงดังกล่าว

อนึ่งนักวิทยาศาสตร์รัสเชียในโครงการ METI (Message to Extraterrestrial Intelligence) ได้การส่ง ข้อความติดต่อสู่โลกต่างดาวด้วยสัญญานจาก Eupatoria Planetary Radar จานขนาดใหญ่ 70 เมตร ไปยังดาวชาละวัน ในระบบสุริยะ 47 หมีใหญ่ โดยข้อความแรกที่ถูกส่งไป 3 กันยายน 2001 ชื่อว่า Teen Age Message จะถึงประมาณ กรกฎาคม 2047 และข้อความที่สอง ชื่อว่า Cosmic Call 2 ถูกส่งไป 6 กรกฏาคม 2003 จะถึงประมาณ พฤษภาคม 2049

Cosmic Call เป็นชื่อของข้อความวิทยุระหว่างดวงดาว ไปยังดาวฤกษ์และดาวใกล้เคียง ข้อความได้รับการออกแบบมาให้มีรูปแบบที่ทนต่อเสียงรบกวน ส่วน Teen Age Message ถูกเลือกโดยกลุ่มวัยรุ่นจาก 4 เมืองในรัสเซียซึ่งร่วมมือกันในทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 3 ส่วนคือเสียงการแสดงคอนเสิร์ต การแสดงสดและข้อมูลดิจิทัล ส่งไปยังดาวฤกษ์ 6 ดวงในหลายกลุ่มดาว โดยทั้ง 2 ข้อความรวมเป้าหมายของดาวชาละวันในกลุ่มดาวหมีใหญ่

Chalawan star : ดาวชาละวัน
Sunflower Academy