diamond-ring effect : ปรากฎการณ์ ประกายวงแหวนเพชร

 

มองเห็นเฉพาะช่วงเวลาการเกิดสุริยคราสเต็มดวง (Total solar eclipse) หรือช่วงก่อนหน้า-หลัง เมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เป็นเงามืดดำสนิท ทำให้แสงโผล่ด้านขอบ ของดวงอาทิตย์ (Sun) โดยรอบเป็นวง สำหรับจุดที่มองเห็นประกายคล้ายประดับเพชร สาเหตุจากบริเวณส่วนนั้นของดวงจันทร์ (Moon) ที่เว้าเข้าไปเพราะเป็นหลุมบ่อไม่ เรียบเสมอบนพื้น ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์จึงโผล่ผ่านออกมาตามขอบช่องได้

**คำเตือน**
ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด