dwarf galaxy : กาแล็คซี่แคระ

 

เป็นกาแล็คซี่มีขนาดเล็ก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

• Dwarf irregular galaxies (กาแล็คซี่แคระแบบผิดปกติ) 
ลักษณะโครงสร้างไม่สมบูรณ์รูปร่างผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นขณะระหว่างพัฒนาการของกาแล็คซี่เอง บางกรณี เป็นการเกิดใกล้ๆกันของกาแล็คซี่  (Galaxy) จนสามารถ เกิดอิทธิพลลมพายุระหว่างกาแล็คซี่ (Galactic winds) ปรากฎการณ์ดังกล่าว ให้เกิดผสมผสานรวมกลุ่มกันของเคมี มีผลต่อวัตถุดิบ ของแหล่งกำเนิดดวงดาว พัฒนา การ ของดาวรุ่นต่อไปในกาแล็คซี่ โดยนัยเป็นการเกิดขึ้นกับกาแล็คซี่รุ่นแรกๆครั้นดึกดำบรรพ์ ด้วยองค์ประกอบที่มี จำนวนน้อยของธาตุโลหะ (Low metallicity) และ ปริมาณมากของก๊าซ เป็นระบบเงื่อนไขของกาแล็กซี่ยุคแรก

• Dwarf elliptical galaxies (กาแล็คซี่แคระแบบรูปไข่) 
ลักษณะพร่าหมอง องค์ประกอบของก๊าซน้อย มวลน้อย สะท้อนรังสีน้อย พบจำนวนมาก ในแหล่งกระจุกกาแล็คซี่ (Clusters of galaxies) มักอยู่ใกล้กับ กาแล็คซี่ขนาด ที่ใหญ่กว่า หนึ่งในจำนวนมากของกาแล็คซี่แบบรูปไข่ อาจมีความสว่างเพราะ Nucleus (ศูนย์แกนกลาง) มีสภาพสมบูรณ์ดีอยู่ 

การเรียกชื่อประเภท Dwarf elliptical galaxies ไม่ได้แสดงว่าสสัว มีข้อแตกต่างด้านโครงสร้างของกาแล็คซี่  Dwarf spheroidal galaxy (กาแล็คซี่แคระแบบทรงกลม) จัดอยู่ในประเภทย่อยของ Dwarf elliptical galaxies แต่ค่าสะท้อนรังสีต่ำ (ระดับความสว่างน้อยกว่า -14 mag) และไม่มี Nucleus มีความหนาแน่นน้อยพบในแหล่ง กระจุกดาวทรงกลม (Globular clusters) มีความคล้ายคลึงในองค์ประกอบธาตุโลหะเก่าแก่ กระจุกดาว ทรงกลมเก่าแก่เช่นกัน มักมีอายุขัยปานกลางราว 1-10 พัน ล้านปี สัดส่วนแสงของกาแล็คซี่แคระแบบทรงกลมมักสว่างกว่า กระจุกดาวทรงกลม และส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางสสารมืด (Dark matter)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer