Drake Equation : สมการเดรก

 

วิธีที่สามารถประเมินจำนวนของอารยธรรม จากเทคโนโลยีที่อาจจะมีอยู่ในจักรวาล คิดขึ้นโดบ ดร. แฟรงก์เดรก เป็นสมการที่นำเสนอครั้งแรกในปี คศ.1961 และระบุ ปัจจัยเฉพาะความคิดที่จะมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาของอารยธรรม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้

N = จำนวนของอารยธรรมในกาแล็กซีทางช้างเผือก ที่มีการปล่อยก๊าซแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการตรวจพบ
R* = อัตราการก่อตัวของดาว ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของชีวิตที่ชาญฉลาด
fp = เศษส่วน จำนวนของดาว ในระบบดาวเคราะห์
ne = จำนวนของดาวเคราะห์ต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับระบบชีวิต
fl= เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น
fi = ตำแหน่งทิศทาง จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น
fc = เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่พัฒนาการ ด้วยเทคโนโลย่อันชาญฉลาด ที่แสดงรูปแบบหรือสัญญาน ออกมาในอวกาศ
L = ระยะเวลาของอารยธรรม เช่น เวลาปล่อยสัญญาณที่ตรวจพบเข้ามาในพื้นที่

ภายในขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีอยู่ของการค้นหาใดๆ ในทางปฏิบัติสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาดที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องค้นต่อกันของเทคโนโลยีที่ห่างไกล โดยความเห็น ของ National Research Council (สภาวิจัยแห่งชาติ) ได้เน้นความเกี่ยวข้องและความสำคัญของ การค้นหาหลักฐานของลายเซ็นแม่เหล็กไฟฟ้าของอารยธรรม ที่ห่างไกล ทั้งนี้ ดร. แฟรงก์เดรก นักดาราศาสตร์ ผู้ค้นหาโลกต่างดาวด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 ปี ได้ประเมินอารยธรรมสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือก ว่ามีจำนวน 10,000 อารยธรรม จากจำนวนดาว 1,000,000 ดวง