extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

 

พื้นฐานไม่มีความโหดร้ายและต้องมีสติปัญญาไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์ โครงสร้างรูปทรงสันฐานอาจไม่เหมือนเช่นมนุษย์ มีความหลากหลายของ เผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ กับลักษณะพิเศษของดาวเคราะห์ (Planet) ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยในอารยธรรมนั้นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจมีอารยธรรมเข้มแข็งมาก หรือเข้มแข็งน้อยกว่าโลกได้หรือ มีความสุดขั้วต่อความ ก้าวหน้าของอารยธรรมนั้นอย่างนึกไม่ถึง เช่นตามแนวคิดแบบอารยธรรมไดสัน (Dyson Spheres) หรือบางกรณีมีความเป็นไปได้มีรูปแบบในร่างสัตว์คล้ายบนโลกโดยในกลุ่มนี้ อาจมิได้ทรงปัญญานัก

สิ่งทรงปัญญา (Extraterrestrial intelligence) แต่ละเผ่าพันธ์มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ระบบของตน เช่น Genius class (กลุ่มที่มีรอบรู้เฉลียว ฉลาดระดับอัจฉริยะ) หรือ Member class (กลุ่มสมาชิกมีความรอบรู้เฉพาะด้าน) การแสดงตนอาจเพียงเป็นกลุ่มมวลพลังงานเป็นแสงอยู่ในสถานะ Plasma และอนุภาคโบราณ Quark-gluon plasma หรือ Fermionic condensate และ Boson ฯลฯ

ทั้งหมดอาจอยู่ในสถานะควอนตัม (Quantum state) ซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นหรือบางกรณี สามารถแสดงเป็นกลุ่มของสภาพระบบทางกายภาพ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมีความ สัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์แบบบนโลกก็ได้ และมีความแปลกประหลาดจนมนุษย์ไม่เข้าใจ โดยภาพรวมมีศักยภาพสูงในการเรียนรู้มีความเข้าใจได้รวดเร็ว ขนาดรูปทรงสันฐานมิใช่เป็นประเด็นสำคัญ แต่มีศักยภาพสูงแสดงออกได้โดย การแผ่รังสีหรือคลื่นไฟฟ้า

เมื่อปี ค.ศ. 2016 นักดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนล ได้เผยแพร่เอกสารยืนยันว่า การสำรวจจากค่าคลื่นแสง พบดาว 234 ดวง ลักษณะสัญญาณ แนวโน้มมากที่สุดสร้างขึ้นโดย สิ่งที่มีเชาว์ปัญญญา ถ้าเป็นจริงนี่คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุด นับตั้งแต่การล่มสลายของ จักรวรรดิโรมัน แหล่งกำเนิดต่างดาวนั้น ได้เปิดเผยออกมาจากข้อมูล ดาวเทียมของรัสเซีย

เส้นสเปกตรัมและสัญญาณจากลำดับชั้นของดาว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดาว 234 ดวง ที่สำรวจในช่วงสเปกตรัม K1-F2 แม้ว่าการพบ ในขั้นตอนนี้เป็นสมมุติฐานและต้องได้รับการยืนยันด้วยการทำงานต่อไป แต่แน่นอนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างน่าสนใจ เพราะสัญญาน ดังกล่าวไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยโมเลกุลที่เต้นเป็น จังหวะอย่างรวดเร็ว และมีความแข็งแกร่งมากในความถี่ของเส้นสเปกตรัม นอกจากมีบางอย่าง ที่เป็นสิ่งทรงปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เกินกว่าที่จะอธิบายได้

ความสอดคล้องกันก่อนหน้านี้ หนทางสืบค้นสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ด้วยสมการเดรก (Drake Equation) วิธีที่สามารถประเมินจำนวนของ อารยธรรมที่อาจจะมีอยู่ ดร. แฟรงก์เดรก นักดาราศาสตร์ผู้ค้นหาโลกต่างดาวด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 50 ปี ได้ประเมินอารยธรรมสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือกว่า มีจำนวน 10,000 อารยธรรม จากจำนวนดาว 1,000,000 ดวง

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer