galilean moons : ดวงจันทร์กาลิเลียน

 

ดวงจันทร์ 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) สำรวจพบโดย กาลิเลโอ กาลิเลอี เมื่อ ค.ศ. 1610 เพื่อเป็นเกียรติต่อผู้สำรวจพบจึงถูกตั้งฉายาว่า ดวงจันทร์กาลิเลียน (Galilean Moons) ประกอบด้วย 

1. ดวงจันทร์ ไอโอ (Io)
ฉายาคือ ราชาแห่งภูเขาไฟ เป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียว ในระบบสุริยะที่มีภูเขาไฟ ซึ่งปัจจุบันยังปะทุอยู่อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 300 แห่ง 

2.ดวงจันทร์ ยูโรปา (Europa) 
ฉายาคือ ราชินีแห่งมหาสุมทรน้ำแข็ง เป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่อาจมีระบบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่ในมหาสมุทรน้ำแข็ง ลึกลงไปหลายร้อย กิโลเมตร 

3.ดวงจันทร์ กานีมีด (Ganymede)
ฉายาคือ ราชาแห่งขนาดที่ยิ่งใหญ่ เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ มากกว่าดวงจันทร์ใดๆ ที่สุดในระบบสุริยะ

4. ดวงจันทร์ แคลลิสโต (Callisto) 
ฉายาคือ ราชินีแห่งความมืดยับย่น เป็นดวงจันทร์ที่ไม่สวยงาม เพราะพื้นผิวมีร่องรอยยับย่นจากการพุ่งชนของอุกกาบาต (Meteorite) และพื้นผิวดำมืดมาตั้งแต่ครั้ง ดึกดำบรรพ์