คำอธิบายถึง ดาวเคราะห์ก๊าซ ได้แก่ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และ ดาวเนปจูน (Neptune) ด้วยเหตุผล ในทางกายภาพที่มีขนาด ใหญ่และมีพิ้นผิวห่อหุ้มด้วยก๊าซ ต่างจากดาวเคราะห์หินทั่วไปในระบบสุริยะ (Solar System) นอกจากนั้นคำว่า ดาวเคราะห์ยักษ์ (Giant planet) ปัจจุบันได้นำไปใน การเรียกดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่ ในระบบสุริยะอื่น (Extrasolar planet) ด้วยเช่นกัน

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer