คำอธิบายถึง ดาวเคราะห์ก๊าซ ได้แก่ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และ ดาวเนปจูน (Neptune) ด้วยเหตุผลในทางกายภาพที่มีขนาด ใหญ่และมีพิ้นผิวห่อหุ้มด้วยก๊าซ ต่างจากดาวเคราะห์หินทั่วไปในระบบสุริยะ (Solar System) นอกจากนั้นคำว่าดาวเคราะห์ยักษ์ (Giant planet) ปัจจุบันได้นำไปใน การเรียกดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่ ในระบบสุริยะอื่น (Extrasolar planet) ด้วยเช่นกัน