jovian planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ

 

ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรในระบบสุริยะชั้นนอก ตำแหน่งอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ (Sun) โดยมีวงแหวน มีดวงจันทร์เป็นจำนวนมากไม่มีพื้นผิวที่ชัดเจน เพราะองค์ประกอบ เป็นก๊าซคือ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune) รวม 4 ดวง อยู่ในกฎเกณฑ์ดังกล่าว