Mergers of Galaxies : การควบรวมกิจการของกาแล็คซี่

 

กาแล็คซี่ (Galaxy) ถูกคิดว่าเป็น "เกาะในจักรวาล" ไม่เชื่อมต่อกันได้ ทั้งนี้เป็นกระบวนการมองกาแลกซี่ถูกกำหนดและเข้าใจโดยเงื่อนไขเริ่มต้นที่กาแล็คซี่ก่อตัว และกระบวนการ ทั้งหมดภายในกาแล็คซี่เอง แต่ต่อมาแล็คซี่เริ่มมีการเติบโตขึ้นตัวอย่างเช่น กาแล็คซ่ีที่มีการจับคู่ได้มีการค้นพบมากขึ้น กาแล็คซี่เหล่านี้พบว่ามีสีน้ำเงินผิดปรกติเป็น คุณสมบัติของ ดาวฤกษ์ (Star) มีความแตกต่างจากกาแล็คซี่ทั่วไป

พบว่ามีคู่ของกาแล็คซี่มีการปะทุขึ้นอย่างรุนแรง จึงทราบว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นจริง สามารถอธิบายได้จากการปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงและ การควบรวมของกาแล็คซี่ การเติบโตขึ้นของกาแล็คซี่สามารถโต้ตอบกันด้วยการปฏิสัมพันธ์และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติของกาแล็คซี่ ซึ่งส่งผลต่อนิวเคลียสของ กาแล็คซี่ในการควบรวมกิจการและกาแล็คซี่มีความปั่นป่วนจะใช้เวลานานแสนนานจึงจะหยุดนิ่ง