moonless : ดวงจันทร์จิ๋วจ้อย-แสงน้อย

 

หมายถึงดวงจันทร์ขนาดเล็กมากๆ แสงมีแสงน้อยสังเกตเห็นยาก มีพฤติกรรมคล้ายหลบซ่อน เช่น ตัวอย่างการสำรวจพบ จากยานอวกาศแคสินี ในวงโคจรดาวเสาร์ (Saturn) ผ่านวงแหวนติดตามหาวัตถุขนาดเล็กจิ๋ว ที่มีลักษณะเป็นวัตถุถาวร ภาพที่ได้รับจากยานอวกาศแคสินีกล้องมุมแคบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 ระยะทาง 982,000 กิโลเมตร (F16QB -ภาพซ้าย) และ 894,000 (F16QA -ภาพขวา) จากวงแหวน F ทั้งสองวัตถุการโคจรบางครั้งมีลักษณะเส้นทางผิดพลาด คือ วิ่งกระทบ วงแหวนแลัวกระดอนออกมาอย่างทรหด วัตถุเหล่านี้อาจจะเกาะกลุ่มกันหลวมๆของอนุภาคเล็กๆในวงแหวน แต่นักวิทยาศาสตร์ยังสงสัยว่าขนาดเล็กของ วัตถุที่เป็น ของแข็งแฝงตัวอยู่ภายใน มีชีวิตรอดชนหลายครั้งกับวงแหวน ตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกและติดตามต่อเนื่องมาหลายปี พยายามจะทำความเข้าใจว่าเป็นประเภท moonless แบบถาวร หรือมวลชั่วคราววัตถุของดาวเสาร์ อย่างหนึ่งอย่างใดกันแน่