orbital positions : วงโคจรร่วมทิศ

 

กฎเกณฑ์การจัดตำแหน่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar system) จากปรากฎการณ์ที่มองจากพื้นโลก และจากการโคจรของดาวเคราะห์ ที่มีมุมร่วมทิศกับโลกเรียกว่า ตำแหน่งโคจรร่วมทิศ (Orbital Positions) 

• หมายเลข 1 ตำแหน่งมุมตรงกันข้าม (Opposition) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุในระบบสุริยะ มีตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Sun) โดยมี ตำแหน่งตามแนว เดียวกันตามแนวเส้นแวง (Longitude) ของวงกลมท้องฟ้าที่ 180 องศา เมื่อเกิดตำแหน่งตรงกันข้ามดังกล่าว จากโลกจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่บนมุมสูงใน ท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืนและสามารถเห็นได้ตลอดคืนจึงเหมาะต่อการสังเกตการณ์ 
*กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้กับดาวเคราะห์ ที่อยู่ในวงโคจรชั้นนอก คือ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune)

• หมายเลข 2 ตำแหน่งมุมร่วม (Conjunction) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุในระบบสุริยะ 2 ดวง มีตำแหน่งแนวเดียวกัน ตามแนวเส้นแวง (Longitude) ของวงกลมท้องฟ้า เมื่อมอง จากโลกโดยวัตถุนั้นอาจเป็นดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์  (Sun) หรือดวงจันทร์ (Moon) เป็นตำแหน่งมุมร่วมและ 

*หมายเลข 6 กรณีดาวเคราะห์ มีตำแหน่งโคจรด้านนอก คือ ตำแหน่งร่วมแต่อยู่ด้านไกลของดวงอาทิตย์ (Sun) จากโลกจึงเรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมไกล (Superior Conjunction) 

*หมายเลข 5 กรณีดาวเคราะห์ มีตำแหน่งโคจรด้านในคือ ตำแหน่งร่วม แต่อยู่ด้านใกล้ของดวงอาทิตย์ จากโลก จึงเรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมใกล้ (Inferior Conjunction) 
**กรณีตาม หมายเลข 5 และ 6 เกิดขึ้นกับดาวพุธ (Mercury) และดาวศุกร์ (Venus)

• หมายเลข 3 และ 4 
เกิดขึ้นเมื่อวัตถุระบบสุริยะแสดงตำแหน่งดาวเคราะห์ ทำมุม 90 องศาแต่ละทิศกับดวงอาทิตย์ 
กรณีเกิดด้าน ตะวันออก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วม 90 องศาตะวันออก (Quadrature Eastern) 
กรณีเกิดด้าน ตะวันตก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วม 90 องศาตะวันตก (Quadrature Western) 

• หมายเลข 7 และ 8 
เกิดขึ้นเมื่อวัตถุระบบสุริยะ คือ ดาวพุธ (Mercury) และดาวศุกร์ (Venus) แสดงตำแหน่งทำมุมสูงสุดกับดวงอาทิตย์ 
กรณีเกิดด้าน ตะวันออก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมสูงสุด ตะวันออก (Greatest Elongation Eastern) 
กรณีเกิดด้าน ตะวันตก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมสูงสุด ตะวันตก (Greatest Elongation Western) 

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer