solar activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์

 

การแสดงกิจกรรมก่อกวนให้ยุ่งเหยิง โกลาหลบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ (Sun) เช่น การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) เกิดเปลวไฟขนาดยักษ์ (Prominences) ซึ่งจะ เกิดเพลิงโชติช่วงอย่างรุนแรงชั่วขณะ อย่างทันทีทันใดแบบลุกจ้า (Solar flares) เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวมีรอบระยะ 11 ปี ก่อให้เกิดความแกร่งและเสื่อมถอยลงของ เส้นสนามแม่เหล็ก (Magnetic field lines) ที่เกี่ยวพันยุ่งเหยิงภายในของดวงอาทิตย์ เป็นระยะๆจนมีอำนาจทำลายพื้นผิว จนกระทั่งเกิดจุดดับเป็นคู่ๆในแต่ละขั้ว แม่เหล็ก (ในจุดที่ตรงข้ามกัน) โดยด้านหนึ่งเป็น Positive อีกด้านหนึ่งเป็น Negative อยู่คนละฟากบนพื้นผิว

ความแรงกล้าของพฤติกรรมสนามแม่เหล็กดังกล่าว ทำให้จุดดับเกิดการลุกจ้ามโหฬาร (Solar flares) ส่งผลให้เกิดพวยพุ่งมวลโคโรนัล (Coronal mass ejections) ขับออกมาได้ไกลมาก เป็นปรากฎการณ์ละอองก๊าซร้อนจัดและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) สามารถทำลายอุปกรณ์ดาวเทียมในอวกาศ เครื่องบินและ อุปกรณ์ ไฟฟ้าบนโลกเรียกว่า ปรากฎการณ์ของพายุอวกาศ (Space storm) หรือ Solar Super Storm