starburst galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย

 

เป็นอุบัติภัยยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับกาแล็คซี่ (Galaxy) อย่างรุนแรง เช่น กาแล็คซี่ 2 กาแล็คซี่ ชนกันปะทะ เกิดอย่างระเบิดฉับพลัน มีความโกลาหลและส่งผลให้เกิดกระแส คลื่นช็อก (Shock waves) มหาศาลผลักดันเมฆหมอกโมเลกุล (Molecular clouds) พร้อมๆการแตกระเบิดกระจาย จนแปรเปลียนผสมรวมกันในรูปทรงสันฐานใหม่ เป็นประเภทกาแล็คซี่แบบรูปทรงผิดปกติ (Irregular Galaxies) หลังจากนั้นด้วยเวลาที่ยาวนานการแผ่รังสีความร้อนปรับสภาพเกิดความสมดุลย์ ให้มีความเสถียรเพิ่ม ขึ้นตามลำดับ บางบริเวณกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยก๊าซหนาแน่น จึงเอื้อต่อการก่อตัวขึ้นของดาวใหม่ (Star-forming)