sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม

 

แน่นอนว่าปกติดวงอาทิตย์เป็นรูปทรงกลม แต่ในภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเป็นปรากฎการณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรากฎการณ์ดังกล่าวแท้จริงเป็นภาพลวงตา การ ปรับเปลี่ยนดวงอาทิตย์เป็นบล็อกสี่เหลี่ยม เกิดจากรังสีดวงอาทิตย์มีการเบี่ยงเบน (หักเห) ผ่านชั้นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ในบรรยากาศกับพื้นผิวทะเลผกผันอย่างทับ ซ้อนกันผิดปกติและจะค่อยเกิดขึ้นตามลำดับ