trojan asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน

 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มไม่ใหญ่นัก โคจรแกว่งยาวไปตามแนววงโคจรของดาวพฤหัสฯ (Jupiter) แต่มีจุดสัมพันธ์มีความเสถียรระหว่างดวงอาทิตย์ (Sun) กับดาวพฤหัสฯโดย ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน กลุ่มแรกโคจรนำหน้าดาว พฤหัสฯ มีมุม 60 องศา และดาวเคราะห์น้อยโทรจัน กลุ่มหลังโคจรตามหลังดาวพฤหัสฯก็มีมุม 60 องศาเช่นกัน