x-ray burster : แหล่งมหาศาล รังสีเอกซ์

 

บริเวณแหล่งแผ่กระจายอย่างมหาศาล สุดขั้วของรังสีเอ๊กซ์นับหลายพันเท่า เมื่อเทียบกับรังสีเอกซ์บนดวงอาทิตย์ (Sun) ด้วยการระเบิดในระยะสั้นเพียงไม่กี่วินาทีของ การเกิดแหล่งมหาศาลรังสีเอกซ์เกิดขึ้นกับดาวนิวตรอน (Neutrons star) หรือดาวแคระขาว (White dwarf star) คือ สถานะการณ์โนวา (Nova) ของดาวคู่มิตร (Companion star) ในระบบดาวคู่ (Binary star system) ได้บรรลุผลจากการลากดึงมวลต่อกัน จนอุณหภูมิถึงระดับที่จำเป็นต้องเกิดหลอมละลายฟิวชั่นไฮโดรเจนและ ในทันทีทันใดผลที่ปรากกฎช่วงเวลาฉับพลัน ของการเผาไหม้นิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว ปลดปล่อยพลังงาน แหล่งมหาศาลรังสีเอกซ์ออกมาอย่างสุดขั้ว