ค่ายกิจกรรมดาราศาสตร์ ASCI+SunflowerCosmos.org

Astronomy Camp

ค่ายดาราศาสตร์ อวกาศยุคใหม่ ออกแบบโปรแกรมแบบปฎิบัติการ โดย นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์

ASCI + SunflowerCosmos.org

#dearMoon

ที่มาของโครงการสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก

#dearMoon #ดวงจันทร์ที่รัก

อนาคตโลกแห่งอวกาศ จะเป็นสิ่งนำพาเรื่องชีวิตประจำวัน ไปยังทุกคนบนโลก ไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่น งานศิลปะ การถ่ายภาพ ดนตรีและการแสดง หากเยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสรู้ใน เรื่องอวกาศและดาราศาสตร์ จะสามารถนำมาประยุกต์กับเรื่องที่ชอบสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้

#dearMoon

เราจะร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก

World Space Week 2018

Mini Workshops ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 รูปแบบกิจกรรมดาราศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้การท่องอวกาศด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด BFR spaceship โครงการใหม่ล่าสุด ที่ชื่อว่า #dearMoon #ดวงจันทร์ที่รัก ในสัปดาห์อวกาศโลก หรือ World Space Week 2018