Astronomy

001- Meteor Showers

Astronomy

ปฎิทินฝนดาวตก 7 กลุ่ม ตำแหน่งสังเกตในประเทศไทย ราคา 69.-

บอกรายละเอียด จุดแพร่กระจาย ในบริเวณกลุ่มดาว ตามที่เกิดปรากฎการณ์จริง แบบ infographic พร้อมวันที่ ช่วงเวลาที่เหมาะ ต่อการสังเกตรวม 7 กลุ่มได้แก่ ควอแดรนติดส์ ไลลิดส์ อีต้า-อควอริดส์ เพอร์เซอิดส์ โอไลโอนิกส์ ลีโอนิกส์ เจมินิกส์

หมายเหตุ : สามารถใช้ได้ตลอดไปทุกๆปี และในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพียงอาจมีความต่างจำนวนการแสดงอัตราฝนดาวตก มากหรือน้อยในแต่ละปีเท่านั้น•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 9 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

002- Solar System Exploration

Astronomy

สำรวจระบบสุริยะ
26 วัตถุพื้นฐานดาราศาสตร์
ราคา 169.-

เรียนรู้วัตถุในระบบสุริยะของเรา เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์ก๊าซครบทั้ง 8 ดวง

ดวงจันทร์ที่สำคัญในระบบสุริยะคือ ดวงจันทร์ของโลก ดวงจันทร์ ไอโอ ดวงจันทร์ยูโรปา ดวงจันทร์กานีมีด ดวงจันทร์แคสลิสโต และดวงจันทร์ไททัน

พร้อมดาวเคราะห์น้อยคือ แถบดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์น้อยซีรีส และดาวเคราะห์น้อยเวสต้า รวมทั้งดาวเคราะห์แคระพลูโต ดาวหาง อุกกาบาตและฝนดาวตก เป็นต้น

•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

003- The Spacecraft

Astronomy

เทคโนโลยีอวกาศ
ยานสำรวจอวกาศ 26 แบบ
ราคา 169.-

ยานอวกาศ ที่น่าสนใจศึกษาในภารกิจต่างๆ เช่น สถานีอวกาศนานาชาติ ยานอวกาศโอซิริส-เรกซ์ ยานอวกาศโอไลออน ยานอวกาศเคปเลอร์ ยานอวกาศจูโน และยานอวกาศวอยเอจเจอร์

รวมทั้งเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลสู่ขอบจักรวาล กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ กล้องโทรทรรศน์ อวกาศรังสีเอกซ์จันทรา และกล้องโทรทรรศน์อวกาศพลังค์ เป็นต้น•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

004- The Starry Night

Astronomy

ราตรีประดับดาว
88 กลุ่มดาวในจักรวาล
ราคา 690.-

88 กลุ่มดาวในจักรวาล จำทำขึ้นตามมาตรฐานของ สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล แสดงรูปร่างในแต่ละกลุ่มดาว และบอกชื่อดาวที่สำคัญ เหมาะสำหรับการฝึกสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า และด้วยกล้องขนาดเล็กในทุกพื้นที่ทั่วโลก

มีรายละเอียดชื่อกลุ่มดาวภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีขนาดพกพาสะดวกต่อการใช้งานกลางแจ้ง

•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 90 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

005- Urania’s Mirror

Constellation

ชุดสะสมแผนที่กลุ่มดาว
ต้นแบบคลาสสิคศตวรรษที่ 18
ราคา 239.-

Urania’s Mirror คือ แผนที่ดาวขนาดเล็ก 32 แผ่น ต้นแบบคลาสสิคจัดทำครั้งแรก ในประเทศอังกฤษ ค.ศ.1825 โดย Samuel Leigh of the Strand, London

อ้างอิงรับรองโดย วารสารสมาคมดาราศาสตร์อังกฤษ (Journal of the British Astronomical Association, vol. 104, p. 238, 1994)

Urania’s Mirror ชุดดั้งเดิม ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว จึงเป็นสิ่งล้ำค่าหายาก ชุดสะสมนี้ใช้ต้นฉบับดั้งเดิมทั้งหมดจัดทำ เพื่อการสะสมอนุรักษ์สมบัติแห่งความรู้ ดาราศาสตร์โบราณ

•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 34 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

006- Famous Astronomers

Astronomy

17 บุคคลสำคัญ
ด้านดาราศาสตร์ของโลก
ราคา 129.-

บุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลงานโดดเด่นเป็นที่รู้จัก และน่ายกย่อง นำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ เช่น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ฮิปปาร์คัส, จอห์น เฟลมสตีด, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, กาลิเลโอ กาลิเลอี, นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส, ไทโค บราเฮ, โยฮันเนส เคปเลอร์, จิโอวานนิ แคสซีนี, คริสเตียน ไฮเกนส์, วิลเลียม เฮอร์เชล, และชาร์ล เมซีเย เป็นต้น
•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 18 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

007- Galaxy

Astronomy

26 ดาราจักรไกลโพ้น
ระยะทางกว่า 10 ล้านปีแสง
ราคา 169.-

ในจักรวาลมีความไพศาล และวิวัฒนาการต่อเนื่องตลอดเวลา มีดาราจักรอยู่ราว 200 พันล้านดาราจักร ความห่างไกลบางดาราจักรจึงต้องใช้การสำรวจจาก กล้องโทรทรรศน์อวกาศ มักพบว่ามีลักษณะพิเศษและแปลกตา

เป็นการรวบร่วมดาราจักรที่ห่างไกลจากโลกระหว่าง 10 ปีแสง ถึง 2.2 พันล้านปีแสง เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่ห่างไกลโลกมากที่สุด พร้อมข้อมูลประเภทของดาราจักร ตำแหน่งในกลุ่มดาวและระยะทางห่างจากโลก


•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

008- Cosmos Odyssey set-1

Astronomy

อัศจรรย์จักรวาล ชุดที่ 1
มองจักรวาลแบบสามัญชน
ราคา 169.-

ความอัศจรรย์ของจักรวาลเกิดขึ้นใหม่ทุกเลี้ยววินาที กลไกเหล่านั้นอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้บ้าง ไม่ได้บ้างอยู่เสมอ บางครั้งอาจเกินความเข้าใจของผู้คนทั่วไป

แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงหลงไหล ในความงามแห่งจักรวาล นักดาราศาสตร์ผู้สำรวจ จึงใช้วิธีตั้งฉายาให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย เจตนาเพื่อสื่อความหมายเปรียบเทียบสิ่งที่มนุษย์รู้จัก เช่น เนบิวล่าหัวม้า เนบิวล่าเอสกิโม กาแล็กซี่ชิการ์ ซูเปอร์โนวาฟองสบู่ กระจุกดาวผีเสื้อ และดักแด้จักรวาล เป็นต้น


•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

009- Cosmos Odyssey set-2

Astronomy

อัศจรรย์จักรวาล ชุดที่ 2
มองจักรวาลแบบสามัญชน
ราคา 169.-

จักรวาลนั้นยิ่งใหญ่สุดพรรณา แต่เมื่อพบเห็นในความแปลกประหลาดอัศจรรย์ ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวอักษรได้อีก สิ่งที่จะสร้างความเข้าใจได้ คือ การมองเห็นเท่านั้น

และนักดาราศาสตร์ผู้สำรวจ จึงใช้วิธีตั้งฉายาให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย เจตนาเพื่อสื่อความหมายเปรียบเทียบสิ่งที่มนุษย์รู้จัก เช่น เนบิวล่าดวงตาแมว เนบิวล่าน้ำตก กาแล็คซี่จานบินต่างดาว กาแล็คซี่เปลือกหอย กาแล็คซีดอกทานตะวัน กาแล็คซี่ทับทิมพันเม็ด และกาแล็คซี่หางลูกอ๊อด เป็นต้น


•ระดับความรู้ ผู้สนใจดาราศาสตร์ทุกระดับชั้น
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

010- Solar System Moons

Astronomy

ดวงจันทร์ในระบบสุริยะ
26 ดวง ที่น่าสนใจศึกษา
ราคา 169.-

ดวงจันทร์คือ ดาวบริวารของดาวเคราะห์ ที่ผ่านมานักดาราศาสตร์สำรวจพบว่า ในระบบสุริยะมีดวงจันทร์อย่างน้อย 149 ดวง โดยเฉพาะยังรอการยืนยันอีก 24 ดวง แต่เดิมดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ 53 ดวง ได้ยืนยันเพิ่มอีก 14 ดวง รวมเป็น 67 ดวง ส่วนดาวเสาร์เดิมมีดวงจันทร์ 53 ดวง ยืนยันเพิ่มอีก 9 ดวง รวมเป็น 62 ดวง

ดวงจันทร์มิได้มีทรงกลมเสมอไป ดวงจันทร์บางดวงมีภูเขาไฟ มีน้ำพุพุ่งสูง มีชายหาด และทางน้ำไหล มีมหาสมุทร มีทะเลสาบ เป้าหมายที่สำคัญคือ บนดวงจันทร์ยูโรปาเชื่อว่า มีระบบชีวิตขนาดเล็กหลบซ่อนรอการค้นพบ


•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

011- Oceanography

Earth Sciences

สมุทรศาสตร์ ชีวิตสัตว์และพืช
ในทะเล 26 ชนิด
ราคา 169.-

สายพันธ์สัตว์พืชในทะเลและมหาสมุทร ถูกค้นพบขึ้นใหม่เสมอ แต่บางชนิดก็มีผลกระทบ ของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป จากฝีมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การเรียนรู้ธรรมชาติมีปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจ แบ่งปันถิ่นที่อยู่ของสัตว์ร่วมโลกน้อยใหญ่ ช่วยกันรักษาห่วงโซ่อาหารขนาดเล็ก ของพืชสัตว์ใต้ทะเลที่ควรรู้จักเช่น แพลงก์ตอน ดอกไม้ทะเล ทากทะเล ปลาดาวมงกุฎหนาม กุ้งจักรพรรดิ์ รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หอยสังข์ยักษ์ ปลาไหลมอเรย์ โลมา วาฬ กระเบนราหู และฉลามหัวฆ้อน เป็นต้น•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

012- Geology

Earth Sciences

ธรณีวิทยาแร่ธรรมชาติ
ใต้ธรณีพิภพ 26 ชนิด
ราคา 169.-

แร่เป็นทรัพย์สินของโลก แต่มนุษย์ครอบครองเป็นเจ้าของแร่คือต้นทางของธุรกิจ ที่นำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้า ตั้งแต่ชิ้นเล็กจิ๋วในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหญ่ เช่น รถยนต์ จรวดและเครื่องบิน

ในชีวิตประจำวันแร่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายรอบตัว เช่น สายไฟฟ้า ทีวี วิทยุ หลอดไฟแสงสว่าง การรักษาโรคบางชนิดด้วยรังสีก็ต้องอาศัยแร่ นอกจากนั้นในด้านเศรษฐกิจ แร่ทองคำมีส่วนสำคัญต่อทุกประเทศ รวมถึงแร่ในกลุ่มเพชรนิลจินดา ที่นำมาเป็นเครื่องประดับราคาแพง•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

013- Microbiology

Earth Sciences

ชีววิทยาไมโคร
สัตว์ พืช สิ่งของ 26 ชนิด
ราคา 169.-

สิ่งที่เล็กที่สุดอยู่รอบตัวเรามากมาย อย่างไม่น่าเชื่อ บางอย่างมีประโยชน์ แต่บางอย่างมีโทษอันตราย เพราะเรามองไม่เห็น ด้วยตาเปล่า เช่น เหา ไรฝุ่นบ้าน โปรโตซัว เรดิโอลาเรีย หมีน้ำ เป็นต้น

การสร้างความเข้าใจและมองเห็นสิ่งเหล่านี้ จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีความยาวคลื่นสั้นกว่าโฟตอนของแสง ที่มนุษย์มองเห็นได้ถึง 100,000 เท่า เผยให้เห็นโครงสร้างของ วัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆได้ เพื่อตรวจสอบตัวอย่างทางชีวภาพ ชิ้นเนื้อ นำมาพัฒนาด้านชีวเคมี ด้านยารักษาโรค และนอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบ โครงสร้างของโลหะ แร่ เพื่อนำมาพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

014- Dinosaurs

Earth Sciences

ไดโนเสาร์ สัตว์ดึกดำบรรพ์
ชีวิตในบรรพกาล
ราคา 169.-

กาลครั้งหนึ่งบนโลกเรา ขณะที่ยังไม่มีมนุษย์ถือกำเนิด ในครั้งนั้นมีสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากคือ ไดโนเสาร์ ต่างอาศัยอยู่ไปทั่วทุกผืนแผ่นดิน มีทั้งสายพันธ์กินเนื้อ สายพันธ์กินพืช นับเป็นความมั่นคงของระบบชีวิต

แต่จู่ๆมาวันหนึ่งมีดาวเคราะห์น้อย จากนอกโลกพุ่งชนปะทะโลกอย่างรุนแรง เกิดระเบิดบนผิวโลกเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิเป็นวงกว้าง ไดโนเสาร์ส่วนหนึ่งล้มตายลงในทันทีทันใด

หลังจากนั้นนับปี ฝุ่นหมอกจากการระเบิด ของดาวเคราะห์น้อย ยังแผ่ปกคลุมทั่วโลก ทำให้ไม่มีแสงส่องจากดวงอาทิตย์ พืชจึงล้มตาย สัตว์น้อยใหญ่แคลนน้ำอาหาร ไดโนเสาร์จึงล้มตายสูญพันธ์สิ้นในเวลาต่อมา


•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

015- Alien Worlds set-1

Earth Sciences

พืชประหลาดบนโลก ชุดที่ 1
ต้นไม้ ดอกไม้ 17 ชนิด
ราคา 129.-

บนดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะ ยังไม่พบพืชพันธ์ไม้ใดๆ แต่ในระบอื่นๆที่ห่างไกลออกไปอีก อาจมีพันธ์ไม้แปลกและพิศดารกว่าโลกได้

พันธ์ไม้บนโลกบางชนิดดักจับสัตว์ เช่น หนอนและแมลงเป็นอาหาร บางชนิดมีกลิ่นเหม็น เพื่อเชิญชวนให้แมลงบางชนิดมาช่วยผสมเกสร

นอกจากนั้นมีต้นไม้บางชนิดผลิดอกออกใบ คล้ายเป็ด คล้ายทารก หรือมีลักษณะคล้ายเป็นต้นไม้ที่ตายแล้ว ในความจริงยังไม่ตาย และรูปร่างแปลกคล้ายมนุษย์ต่างดาว เป็นต้น
•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 18 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

016- Alien Worlds set-2

Earth Sciences

สัตว์ประหลาดบนโลก ชุดที่ 2
สัตว์บก สัตว์น้ำ 17 ชนิด
ราคา 129.-

ทั่วไปเรามองว่า สัตว์ประหลาดอาจเป็นสัตว์ที่พิการ แท้จริงแล้วมีสัตว์บางชนิดมีรูปร่างแปลกไม่คุ้นตา ซึ่งไม่ได้พิการแม้แต่น้อย โครงสร้างร่างกายที่ผิดแปลกออกไปนั้น เนื่องจากการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

การปรับตัวอาจด้วยรูปแบบอื่นหลายกรณี เช่น สีสรรต่างจากสายพันธ์ที่เคยพบเห็น ดวงตาโต จมูกโต ตัวใหญ่โตอย่างผิดปกติ หรือไม่มีตาสำหรับมอง กระทั่งนกมีปีกแต่บินไม่ได้ หรือสัตว์บางชนิดเวลาเดินคล้ายเต้นระบำ เป็นต้น
•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 18 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

017- Dangerous Sea Creatures

Earth Sciences)

สัตว์มีพิษ มีหนาม
อันตรายใต้ทะเล 17 ชนิด
ราคา 129.-

ใต้ท้องทะเลและมหาสมุทร มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่นานาชนิด มีความงามแปลกตา น่าสำรวจ แต่สัตว์ที่สวยงามก็มักมีพิษร้าย มีหนามเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตนเอง

มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การศึกษาเรื่องสัตว์ใต้น้ำ จึงมีความสำคัญถึงภัยอันตราย เพื่อเป็นความรู้ไว้เพื่อความระมัดระวังภัย•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 18 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม

018- Musical Instrument

Earth Sciences

เครื่องดนตรี 26 ชนิด
อารยธรรมของมนุษย์
ราคา 169.-

เสียงจากเครื่องดนตรี เกิดจากการกระทำขึ้นมนุษย์ที่ได้เรียบเรียงจากโน้ต โดยใช้เครื่องดนตรีนานาชนิดบรรเลงขึ้น เกิดความไพเราะชวนให้หลงใหล นับเป็นอารยธรรมของมนุย์อีกด้านหนึ่ง

เสียงที่เกิดขึ้นมิเพียงให้ความบันเทิง แต่ยังนำไปใช้รักษาโรคบางชนิด ให้เกิดความสุขกล่อมให้หลับได้หรือ สร้างความกลัว ความตกใจตื่นเต้น หวาดเสียว

การทดลองทางชีววิทยา ใช้เสียงเพลงเปิดให้พืชพันธ์ไม้ พบว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติ ด้วยลักษณะการเกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง ที่มีความถี่เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบที่กระตุ้นสิ่งต่างได้


•ระดับความรู้ ประถมศึกษา
•ขนาด 9X12 ซม.เนื้อหารวมปก 27 แผ่น
•กระดาษหนา 250 แกรม