เทคโนโลยีอวกาศ


ดาราศาสตร์ยุคใหม่


วิทยาศาสตร์โลกต่างดาว


อวกาศสร้างความตื่นเต้นท้าทาย ดาราศาสตร์
มีความอัศจรรย์สวยงาม เรานำสองศาสตร์มาร่วมกัน
สร้างจินตนาการอย่างมีเหตุผล นำไปสู่แรงบันดาลใจ
ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

Sunflower Academy จัดบรรยายและกิจกรรมพิเศษ
สำหรับ ระดับประถมปลาย-มัธยม
เรียนรู้อวกาศ ดาราศาสตร์ แบบนันทนาการ
ตื่นเต้น ท้าทาย ได้ความรู้

เน้นฐานข้อมูลใหม่

รายงานวิจัยและการสำรวจใหม่
ของสถาบันชั้นนำทั่วโลก

สร้างแรงบันดาลใจ

ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับ
ระดับชั้นที่จะรับความรู้

ให้ความรู้กว้างไกล

เนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานสูง
มากกว่าในตำราเรียนทั่วไป

ใช้ภาพอินโฟกราฟฟิก

เข้าใจง่ายจากการสร้างภาพ
ความรู้แบบใหม่ไม่ซับซ้อน

Sunflower Academy
KT Tower BKK

เทคโนโลยีอวกาศ  ดาราศาสตร์ยุคใหม่  วิทยาศาสตร์โลกต่างดาว

วิทยากร

ผู้ก่อตั้ง
SunflowerCosmos.org

ดาราศาสตร์วิถีไทย
บรรณาธิการข่าว อวกาศ-ดาราศาสตร์
AlphaSTAR - SunflowerCSR

Alpha STAR

faceebook

ข่าวสั้น-ข่าวยาว เรื่องราวทั้งจักรวาล
เน้นโลกต่างดาว รวมทั้งข่าววิทยาศาสตร์

Astro Peter Sunflower

สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์

สมาคมดาราศาสตร์แคนาดา
สมาคมอวกาศอเมริกา

SunflowerCSR

faceebook

ข้อมูลสำรวจใหม่ รายงานการวิจัยใหม่
และบทความด้านอวกาศ-ดาราศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

Luxellence Center - CP ALL

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โรงเรียนเจิมเชิดศิลป์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนประทาย

โรงเรียนวัดบุญสร้าง

โรงเรียนศึกษาพัฒนา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

โรงเรียนเกาะยาว

กิจกรรมที่ไทยพีบีเอส

กิจกรรมที่ไทยพีบีเอส

กิจกรรมที่ไทยพีบีเอส

กิจกรรมที่ไทยพีบีเอส

นิทรรศการท้องฟ้าจำลองรังสิต

นิทรรศการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

นิทรรศการดาราศาสตร์โลก

กิจกรรม FUN SCIENCE