อาณานิคมดาวอังคาร

Sunflower Academy

School Science Workshops

สอบถามเพิ่มเติม
Mars Ice House

Mars Ice House

ดาวอังคารขาดแคลนชั้นโอโซนแสงแดดฉายส่องมาพร้อมรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ถูกกรองจึงมีความอันตรายต่อมนุษย์ การสร้างที่อยู่อาศัยแบบต้นทุนต่ำจากน้ำแข็งที่มีจำนวนมากบนดาวอังคารใช้โครงสร้างวัสดุน้ำหนักเบายึดเกาะเป็นม่านด้วยน้ำแข็ง เพราะน้ำจะสามารถกรองอันตรายจากรังสีได้

R5 - Valkyrie

NASA R5 Valkyrie

วาลคิรี สัญลักษณ์ของนางฟ้าสวยงาม สวมหมวกนักรบถือหอกและขี่บนหลังม้าที่มีปีกจากหุ่นยนต์บรรเทาภัยพิบัติมาสู่ระบบสนับสนุนชีวิตมนุษย์บนดาวอังคาร เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานเสี่ยงภัยจึงได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นใช้งานทั้งในอวกาศและภาคพื้นดินบนดาวอังคาร

Exploration Vehicle

SEV Deep Space Mission

บนดาวอังคารไม่มีพิ้นผิวถนนเรียบแต่เต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่น้อยการเดินทางยากลำบากและจำเป็นต้องช่วยเหลือตนเองในทุกกรณีความพร้อมที่สุดเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้ภารกิจปราศจากอุปสรรคและปลอดภัยพาหนะสำรวจพื้นที่ในอวกาศจึงมีความสำคัญในการสำรวจลาดตะเวณ

Orion Spacecraft

Orion Spacecraft

จากโลกไปดาวอังคาร ระยะทางประมาณ 225 ล้าน กม.ใช้เวลา 8 เดือน ไป-กลับ 16 เดือน ยานอวกาศนายพราน ขับดันให้พ้นแรงโน้มถ่วงโลกด้วยจรวดขนาดใหญ่ ขณะอยู่ในอวกาศจะใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกยานลักษณะเหมือนตัวอักษร X เพื่อดูดซับแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้า