อารยธรรมไดสัน มองมนุษย์ไร้ความหมาย

 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ (Kepler.nasa) สำรวจค้นหาวัตถุที่ห่างไกลประเภท ดาวเคระห์ในระบบสุริยะอื่น (Extrasolar planet) เพื่อหาระบบชีวิตบน โลกอื่นพบความ ผิดปกติบางอย่างที่หน้าตื่นเต้นของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อ KIC 8462852 ห่างจากโลกของเราประมาณ 1,480 ปีแสง ซึ่งในการสำรวจพบว่าแสง ของดาวหรี่จางลง นานถึง 80 วัน ในแต่ละรอบและกลับมาสว่างอีกต่างจากโดยปกติทั่วไปที่แสง ของดาวหรี่ลงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน มีแนวโน้มอาจเกิด 2 กรณี คือ จากกลุ่มฝุ่นในอวกาศ หรือแสงของดาวจะถูก บล็อกโดยสิ่งประดิษฐ์สถาปัตยกรรมชิ้นใหญ่ เป็นเครื่องจักรกลางอวกาศ ของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่

แต่สิ่งที่น่ากังขาคือ ลักษณะสัญญานเปล่งของคลื่นวิทยุที่ได้รับจากการสำรวจนั้น มิใช่สัญญานที่เราเคยรู้จักมาก่อน ขณะเดียวกันมีรายงานจาก การวิเคราะห์เบื้องต้น ของผู้เชี่ยวชาญไปในทิศทางที่น่าติดตาม เช่น นักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน The search for extraterrestrial intelligence (SETI) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านการค้นหา สิ่งทรงปัญญา (Extraterrestrial intelligence) เปิดเผยว่าวัตถุลึกลับปิดกั้นแสงของดาว KIC 8462852 ได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งมากกว่าระบบดาวอื่นทั่วไป นักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนแสดงความ เห็นว่า ลักษณะโครงสร้างปิดกั้นแสงจาก KIC 8462852 หากมีโครงสร้างจริง กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่จะสร้างขึ้น ในอนาคต อาจมองเห็นลักษณะของของสิ่งนั้นได้

ทรงกลมไดสัน เครื่องจักรต่างดาว
สมมุติฐานดังกล่าวอาจไม่เจาะจงลงไป เนื่องจากยังมีข้อมูลสำรวจน้อยนิด แต่สิ่งที่น่าสงสัยไม่น้อยนี้อาจเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์ KIC 8462852  คือ Dyson Spheres (ทรงกลม ไดสัน) จากแนวคิดของ Freeman Dyson นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันว่า ในบางแห่งของอารยธรรมต่างดาวนั้น อาจมีวิธีสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์และนำมา ใช้ประโยชน์ด้วยความ ชาญฉลาด หากจะคิดในมุมเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ทุกระบบต้องการคือพลังงาน และพลังงานนั้นมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งไม่ต่างจากโลกของเรา ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เก็บสะสมพลังงานนี้ไว้ เช่นกัน แต่สิ่งประดิษฐ์ขนาดยักษ์หมุนลอยกลางอวกาศอย่างเป็นระบบอย่างแม่นยำ จะมีวิธีสร้างขึ้นได้อย่างไร ยังต้องเป็นคำถามเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้จึงได้รับความสนใจจาก นักดาราศาสตร์มาหลายปี พยายามใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อค้นหาอารยธรรมใหม่ในทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) และได้พบ KIC 8462852 เป็น ดาวดวงแรกน่าสงสัย

แต่เพื่อความยุติธรรมในวิธีคิดย้อนมุมมอง ถ้า KIC 8462852 มีอารยธรรมขั้นสูงเช่นนั้นจริง คงมีเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ การสอดส่องมองโลกเป็นเรื่องง่ายกว่ามนุษย์ เหตุไฉน จึงไม่สนใจ โลกมนุษย์ หรือว่าเรื่องทรงกลมไดสันนั้นไม่มีอยู่จริง เพียงเพ้อฝันในนิยายวิทยาศาสตร์ หรือมิฉะนั้นเขาเหล่านั้นรู้ว่านิสัยส่วนลึกของมนุษย์นั้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตน จึงไม่ได้ให้ความสนใจโลกมนุษย์แม้แต่น้อย

ความมากมายในจักรวาล มีจำนวนดาวเปรียบเท่ากับเมล็ดทรายทุกชายหาดบนโลกมารวมกัน แนวโน้มในเหตุผลพื้นฐานมองว่ามีความเป็นไปได้ ที่มนุษย์คงไม่ได้อาศัย อยู่อย่างโดดเดียวในจักรวาลควรฟังได้ว่ามีน้ำหนักในตรรกการคิด ดังนั้นกรณีเรื่องราวของอารยธรรมไดสัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเขื่อว่ามีจริง จึงพยายาม ติดตามหาหลักฐาน เพื่อมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวแม้จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งว่า กรณี KIC 8462852 เป็นเพียงผงฝุ่นดาวหางมาปิด บังแสงจากดาวจากความเห็นของนักดาราศาสตร์บางสถาบัน แต่หลังจากนั้นทีมสำรวจยังได้พบกับเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และท้าพิสูนจ์กันเพื่อหาคำอธิบาย ใหม่ในหลายครั้ง ปริศนานี้ยังต้องคงดำรงอยู่ เพราะทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหาหลักฐานมาแสดงให้ประจักษ์ต่อผู้คนบนโลกต่อไป