การเคลื่อนย้ายมนุษย์แบบควอนตัม

 

นาฬิกาที่ดีที่สุดในโลกให้เวลาผ่านการสั่นสะเทือนของอะตอม ทำให้สูญเสียเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีใน 15 พันล้านปี ช่วยให้ไม่เพียงการตรงต่อเวลาอย่างพิถีพิถัน แต่ยังสามารถ ปรับปรุงความแม่นยำของระบบ GPS ตรงกันโดยใช้นาฬิกาดังกล่าว และการปรับปรุงเทคโนโลยีจะนำทางไปสู่​​คอมพิวเตอร์ควอนตัมที่เรียบง่ายอย่างอัศจรรย์ นั่นอาจเป็นเส้นทางสู่ เทคโนโลยีอนาคตและมีความเป็นไปได้ นักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่า อนุภาคของจักรวาล (Universe’s particles) สามารถมีอิทธิพลต่อกัน โดยใช้การจัดเรียงของกระแสจิต เรียกว่า "พัวพัน" (Entanglement) การเชื่อมต่อนี้จะช่วยให้อนุภาคทั้งสองที่แยกจากกันโดยระยะทางอันกว้างใหญ่ จะประพฤติเป็นองค์กรเดียว โดยทั้งสองจะตอบสนองทันทีต่อสิ่งที่ เกิดขึ้นกับอีกสิ่งหนึ่งขององค์กรเดียวกันที่ห่างไกลสุดขอบจักรวาล

Entanglement ยังอธิบายได้ไม่แจ่มแจ้ง ปรากฎการณ์พัวพันมาจากเหตุอันใด เพราะระยะไกลข้ามจักรวาลยังไม่มีข้อพิสูจน์ในทางทฤษฎี ว่ามีสิ่งใดเดินทางได้เร็วกว่าแสงหรือ อนุภาคของแสงและเหตุทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไป โดยต้องไม่มีความไม่แน่นอนต่างๆในสถานการณ์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งที่กังขาเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าทั้งสองตำแหน่งของ อนุภาคและแรงผลักดัน จะเป็นความคิดของการสุ่มให้เกิดขึ้นของจักรวาล ในขบวนการทดลองควรเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้ทั้งตำแหน่งและโมเมนตัมของคู่ของอนุภาค การรักษาความ ไม่แน่นอนจะต้องมีอนุภาคหนึ่งในคู่ที่จะรู้ได้ทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็วได้ แต่การวัดค่าระยะยากอาจยังเป็นปัญหาของความรู้มนุษย์ปัจจุบัน

ปฏิกิริยาปรากฎการณ์พัวพัน สิ่งที่แสดงชัดเจนคือการสื่อสารเร็วกว่าแสง เป็นการกระทำขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือ ? การทดสอบเกี่ยวกับวิธีการที่คล้ายกันพฤติกรรมของ อนุภาค อาจจะมีอยู่ในจักรวาลอธิบายโดยฟิสิกส์ดั้งเดิม คือ ความสัมพันธ์เกินขีดจำกัด ที่จะต้องมีบางสิ่งบางอย่าง อย่างน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง พฤติกรรมที่เกินขีดจำกัดพยายาม ที่จะออกกฎทางเลือก ปฏิกิริยาปรากฎการณ์พัวพัน มานานหลายทศวรรษ แต่ละครั้งมีอย่างน้อยยังมีข้อบกพร่อง คลางแคลงสงสัย เช่น เกิดความช้ากว่าแสงอนุภาคหายไป บางส่วนเป็นช่องโหว่ไม่สมบูรณ์แบบ

การเคลื่อนย้ายมนุษย์แบบควอนตัม
Quantum Teleportation (การเคลื่อนย้ายมนุษย์แบบควอนตัม) เป็นแนวคิดมีมาอย่างยาวนาน ที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งหนึ่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพียงแต่เดินผ่านเครื่องมือนั้น เช่นในภาพยนต์ Star-Trek การกำหนดขอบเขตของโลกควอนตัมจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดของ ปฏิกิริยาปรากฎการณ์พัวพัน มีความเป็นไปได้ว่าในระดับหนึ่งแล้ว ทุกอย่างใน จักรวาลพันกันยุ่งเหยิงในจุดนั้นที่จะเกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายมนุษย์ อาจจะปรากฎขึ้นในความหมายทางจิตว่าไปยังในสถานทีต่างๆ (ซึ่งไม่ใช่ความฝันหรือคิดจินตนาการหรือเพราะ ฤทธิ์สารปรุงแต่งต่างๆ) และส่วนหนึ่งเป็นเจตนากระทำขึ้น แต่จำเป็นต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจน มีเหตุผลบริสุทธิ์ของตนเพียงอย่างเดียว เพราะบุคคลอื่นจะไม่สามารถรับรู้รับ ทราบ เหตุการณ์ที่ประสบขึ้น สิ่งเหล่านั้นมีลักษณะเฉพาะต่อปฏิกิริยาปรากฎการณ์พัวพัน มาจากรากฐานการเปลี่ยนแปลงอะตอม ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดของการกระทำนั้น ทางวิทยาศาสตร์

วิธีการเคลื่อนย้ายมนุษย์ในความรู้เท่าทราบ สามารถอธิบายได้ว่าต้องมีกลไกเปลี่ยนเแปลงอะตอมและพลังงานในร่างกาย รวมเป็นมวลขนาดเล็กโดยมีตำแหน่งที่ไม่ผิดเพี้ยนและ มั่นคงส่งผ่านคลื่นความถี่ระบบที่สอดคล้อง ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่ต่างกันกับสถานที่จะไปในจักรวาล เช่น บนดาวดวงหนึ่งดวงใดอันไกลโพ้นโดยใช้เวลาเพียงกระพริบตา และแล้วคุณอาจไปนั่งอยู่ที่ขอบจักรวาลดังฝันและกลับมาได้ตามใจปรารถนา