สถานะหยุดนิ่งไม่ใช้งานคล้ายกับการนอนหลับลึก

 

ไฮเบอร์เนต คือ สถานะหยุดนิ่งไม่ใช้งานคล้ายกับการนอนหลับลึก ตามความเข้าใจบนโลกใช้กับสัตว์บางชนิด อาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นผ่านฤดูหนาว ในการไฮเบอร์เนตทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง และการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง

การไฮเบอร์เนตช่วยปกป้องสัตว์จากความหนาวเย็น และลดความต้องการอาหารในช่วงฤดูที่อาหารขาดแคลน ธรรมชาติวิทยา ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดใน สถานะการณ์ ที่ไม่่ปกติ เช่นปลาบางชนิดเมื่อเข้าฤดูแล้ง สามารถอยู่รอดโดยหมกโคลนรอฝนโปยปรายมาอีกครั้ง หรือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สูง คือจุลชีพ ที่เรียกว่า หมีน้ำ หรือ ทาร์ดิเกรด (Tardigrades) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ตั้งแต่ที่ยอดเขาสูงกว่า 6,000 เมตร จนถึงในทะเลลึกถึง 4,000 เมตร ไม่ว่าจะเป็นที่ขั้วโลก หรือในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทนต่อรังสี อดน้ำได้นานถึง 200 ปี แม้ว่าจะถูกปล่อยให้แห้งตายนานกว่า 100 ปี ก็สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้หากได้น้ำอีกครั้ง

อารยธรรมไฮเบอร์เนต เป็นอารยธรรมสุดยอดแห่งการหลบซ่อน อาจอยู่บนดวงดาวในทางช้างเผือก ที่หนึ่งที่ใด ที่ไม่มีความทันสมัยใดๆแม้แต้น้อย ไม่เคยมีเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าใดๆเหมือนกับ อารยธรรมไบโอนิค แต่กลับมีความพิศวง เพราะระบบความเป็นอยู่ที่นี่ สามารถปรับตัวเข้าจำศีล กลืนเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติ

กล่าวคือ เมื่อต้องการพักผ่อนหลับนอนในสถานะหยุดนิ่ง ไม่ใช้งานตนเอง สามารถที่จะเดินเข้าไปแนบกับผนังถ้ำที่อาศัยฝังตัวเป็นหินดินกับ ผนังถ้ำนั้นเป็น เนื้อเดียวกัน อย่างยาวนานตามที่ต้องการได้ และเมื่อต้องการฟื้นชีพขึ้น สามารถเดินกลับออกมาจากผนังนั้นอย่างปกติสามัญ สถานะดังกล่าวอาจเป็นวิธีที่แยบยลของ อารยธรรมสุดขั้ว ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากสิ่งใดเป็นตัวประสาน เพียงสันนิฐานว่า เป็นการเชื่อมระบบทางเคมีผสมผสนานกับความต่างมิติ ก็เป็นได้และอาจเป็น วิถีทางจิตโบราณขั้นสูง เพราะสภาพแวดล้อมปราศจากเครื่องจักรใดๆ ต่างจาก อารยธรรม ไบโอนิค

ความอัศจรรย์ดังกล่าว เป็นปกติวิสัยของความเป็นอยู่ในแบบอย่างอารยธรรมโบราณนี้ ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของโอเบลิสก์” (Obelisk) และที่อยู่อาศัย คล้ายนครหิน แกะสลักโบราณ เปตรา (Petra ) ที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา ระะหว่างทะเลเดดซีกับอ่าวอะกาบาในจอร์แดน