Glossary of Astronomy Terms : ศัพท์ดาราศาสตร์

 


ชุดข้อมูลระบบสุริยะ Update-2018


Solar System : ระบบสุริยะ Sun : ดวงอาทิตย์
Mercury : ดาวพุธ Venus : ดาวศุกร์
Earth : โลก Mars : ดาวอังคาร
Jupiter : ดาวพฤหัสบดี Saturn : ดาวเสาร์
Uranus : ดาวยูเรนัส Neptune : ดาวเนปจูน


SunflowerCosmos.org


A

Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน
Acoustic waves : แหล่งคลื่นเสียงสะท้อน
Active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์ 
Activity index : ดัชนีกิจกรรม 
Alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน
Alpha Centauri : อัลฟาเซนทอรี
Amor Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอามอร์
Aphelion : จุดไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
Apollo Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอพอลโล
Apparent magnitude : โชติมาตรปรากฎ
Asterism : กลุ่มดาวขนาดเล็ก
Asteroid And Comet Impact Hazard : ระดับการแจ้งเตือนภัย
Asteroid belt : แถบดาวเคราะห์น้อย
Asteroids : ดาวเคราะห์น้อย
Asteroid Bennu : ดาวเคราะห์น้อยเบนนู 
Astronomical unit : หน่วยวัดระยะทางดาราศาสตร์
Astronomy : ดาราศาสตร์
Asymmetrical galaxies : อสมมาตรกาแล็คซี่
Aten Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยเอเธนส์
Atmosphere : ชั้นบรรยากาศ
Aurora oval : ออโรราวงรูปไข่
Aurora : ออโรรา (แสงเหนือ-แสงใต้)
 

B

Basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ) 
Betelgeuse red supergiant stars : บีเทลจุสดาวซุปเปอร์ยักษ์แดง 
Binary star system : ระบบดาวคู่ 
Binocular (Astronomical) : กล้องสองตา (ดาราศาสตร์) 
Bipolar regions : ขอบเขตขั้วคู่ 
Black dwarf : ดาวแคระดำ
Black Hole : หลุมดำ 
Bok Globule : ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล 
Bolide : การแตกระเบิดของวัตถุ 
Bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน 
Brightest star : ดาวที่มีความสุกสว่างโชติช่วง 
Brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล 
Burst : ระเบิดแตกลั่น 
Butterfly diagram : แผนภูมิรูปปีกผีเสื้อ 

 

C

Caldwell Catalog : บัญชีรายชื่อดาวคอล์ดเวลล์ 
Cassini–Huygens spacecraft : แคสสินี-ฮอยเกนส์ 
Carbon-Nitrogen-Oxygen Cycle : วงจร คาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน
Carbon star : ดาวคาร์บอน 
Chalawan star : ดาวชาละวัน
Center of The Milky Way : ใจกลางทางช้างเผือก 
Chromosphere : โครโมสเฟียร์
Climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Cluster of Galaxies : กระจุกกาแล็คซี่ 
Colour gradients in Galaxies : ระดับสีในกาแล็คซี่ 
Comet : ดาวหาง
Convection Zone : เขตชั้นนำพาความร้อน
Corona : โคโรน่า 
Coronal hole : ช่องหลุมโคโลนัล 
Coronal loops : เกลียวขมวดโคโลนัล 
Compact Galaxy Group : กาแลคซี่กลุ่มกะทัดรัด 
Constellations : กลุ่มดาว 88 กลุ่ม (การอ่านออกเสียง)
Coronal mass ejection : พวยพุ่งมวลโคโรนัล 
Cosmic ray : รังสีจักรวาล (รังสีคอสมิก)
Crater : การอัดปะทะเป็นแอ่ง / ปากปล่องภูเขาไฟ
Cygnus X-1 : แหล่งหลุมดำ หงส์ X-1 
Cryovolcanoes : ภูเขาไฟน้ำแข็ง 

 

D

Dark energy : พลังงานลึกลับ 
Dark matter : สสารมืด 
Dark Nebula : เนบิวล่ามืด 
Decoupling event : เหตุการณ์ยุคต้นเอกภพ 
Deep sky Objects : วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า
Define a Mineral : นิยามของแร่ 
Dragonfly : ฝูงบินแมลงปอ
Diamond-ring effect : ประกายวงแหวนเพชร 
Disk Galaxy : แผ่นจานของกาแล็คซี่ 
Dust : เม็ดฝุ่นอวกาศ 
Dwarf galaxy : กาแล็คซี่แคระ 
Dwarf star : ดาวแคระ
Dwarf planet : ดาวเคราะห์แคระ 
Drake Equation : สมการเดรก 
Dyson Spheres : ทรงกลมไดสัน 

 

E

Earth System : ระบบโลก
Escape velocity : อัตราความเร็วหลุดพ้น 
Evening star & Morning star : ดาวประจำเมือง
Expanding Universe : การขยายตัวของจักรวาล
Extrasolar planet : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 
Extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

 

F

First star : ดาวดวงแรกในจักรวาล
Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ) 
Fossil Groups : กลุ่มซากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์

 

G

Galileo galilei : กาลิเลโอ กาลิเลอี 
G modes : โหมดแรงโน้มถ่วงแสงอาทิตย์ 
Galactic X-ray Ridge : แนวสันร่องรังสี X 
Galaxy cluster : กระจุกกาแล็คซี่ 
Galaxy : กาแล็คซี่ หรือ ดาราจักร 
Galilean Moons : ดวงจันทร์กาลิเลียน
Geomagnetic Storms : มาตรค่ารบกวนธรณีวิทยาสนามแม่เหล็กโลก
Giant planet : ดาวเคราะห์ยักษ์ 
Giant star - Supergiant star : ดาวยักษ์ ดาวยักษ์ใหญ่ 
Granule : จุดดอกดวงเล็กๆ บนดวงอาทิตย์ 
Greek Alphabet : อักษรกรีก 
Golden record : แผ่นเสียงทองคำ 

 

H

H -I region and H-II region : บริเวณเมฆในอวกาศ 
Habitable Zone : เขตดำรงชีพ
Handy sky measures : การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า
Herschel's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเฮอร์เชล 
Horizontal system : ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า 
Host star : ดาวหลัก 
Hot Jupiter : ลำดับชั้นดาวในระบบสุริยะพิเศษ 
Hydrogen Alpha : ไฮโดรเจนอัลฟา
Heliosphere : เฮลิโอสเฟียร์ 

 

I

Infrasound : คลื่นใต้เสียงตรวจจับดาวตก
Interplanetary medium : ช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์ 
Isolated Galaxies : กาแล็คซี่โดดเดี่ยว 
Ice giant planet : ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ 
Ice ring : วงแหวนน้ำแข็ง
International Space Station : สถานีอวกาศนานาชาติ

 

J

Jet high-energy : การไหลพุ่งของอนุภาคพลังสูง
Jovian Planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ
Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์ 
Juno spacecraft : จูโน 

 

K

Kuiper betl : แถบไคเปอร์ 
Kilonova : กิโลโนวา 

 

L

Light pollution : มลพิษทางแสง 
Light Year : ปีแสง 
Local group galaxy : กลุ่มกาแล็คซี่เพื่อนบ้าน 
Log book : ปูมดาราศาสตร์ 
Lunar Eclipse : จันทรุปราคา 

 

M

Magellanic Clouds : เมฆแมกเจลแลน
Magnetic star : ดาวสนามเหล็ก 
Magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก 
Main sequence stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ 
Mergers of Galaxies : การควบรวมของกาแล็คซี่ 
Messier's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเมซีเย
Meteor shower : ฝนดาวตก 
Meteorite : อุกกาบาต
Milky Way Galaxy : ทางช้างเผือก 
Molecular clouds : เมฆโมเลกุล 
Moonless : ดวงจันทร์จิ๋วจ้อยแสงน้อย 
Moon village : หมู่บ้านบนดวงจันทร์ 
Multiple star : ระบบดาวหลายดวง 
Multiverse : เครือข่าย (หลาย) จักรวาล 

 

N

Nicolaus Copernicus : นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส
Near Earth Asteroids : วัตถุใกล้โลก 
Nebula : เนบิวล่า
Neutrino : อนุภาคนิวทริโน
Neutron Star (Magnetars) : ดาวนิวตรอน 
New General Catalog : บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป 
Nova : โนวา

 

O

Oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต 
Oumuamua : ดาวเคราะห์น้อยโอมูอามูอา
Orbital Positions : วงโคจรร่วมทิศ 
OSIRIS-REx spacecraft : โอไซริส-เร็กซ์

 

P

Parsec : พาร์เซก
Planetarium : แผนที่ท้องฟ้าจำลอง 
Perihelion : จุดใกล้จากดวงอาทิตย์มากที่สุด 
Peggy moon : ดวงจันทร์เพ็กกี้ 
Planet : ดาวเคราะห์ 
Planet Nine : ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 
Planetary wind : ลมพายุดาวเคราะห์ 
Plasma : พลาสม่า
Pulsar : พัลซาร์ 

 

Q

Quasars : ควอซาร์ 

 

R

Radio Blackouts : มาตรแสดงการรบกวนการแผ่รังสี X-ray
Red-dwarf & dwarf-M : ดาวแคระสีแดง 
Renaissance astronomy : ดาราศาสตร์ยุคกลาง 
Rosetta & Philae spacecraft : โรเชตตา-ฟีเล 

 

S

Saturn's hexagon : พายุหกเหลี่ยมบนดาวเสาร์ 
Solar Activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์ 
Solar Eclipse : สุริยุปราคา 
Solar flare : แสงจ้า มโหฬาร (การลุกจ้า) 
Solar Radiation Storms : มาตรแสดงระดับสูงของรังสี
Solar wind : พายุสุริยะ
Spacecraft : ยานอวกาศ 
Star cluster : กระจุกดาว 
Star wheel : แผ่นหมุนแผนที่ดาว
Star-forming : การก่อตัวของดาว 
Star : ดาว 
Starburst galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย 
Stellar atmosphere : บรรยากาศของดาว 
Stellar wind : ลมแห่งดวงดาว 
Sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์ 
Sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม 
Sunspot group classification : กลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์ 
Sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์ 
Supermassive star : ดาวมวลมหาศาล 
Supernovas & Supernovas Remnants : ซูเปอร์โนวาและเศษซาก
Super Earth size planet : ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลก
Stephan's Quintet : กลุ่มกาแล็คซี่สเตฟาน
Spectrum of the Sun : สเปกตรัมของดวงอาทิตย์ 
Super Blue Blood Moon : ซูเปอร์ บลู บลัด มูน 

 

T

Tardigrade : ทาร์ดิเกรด หรือหมีน้ำ
Terrestrial Planets : ดาวเคราะห์หิน
The Grand Finale (Cassini) : แกรนด์ฟินาเล่ (แคสสินี)
Tidal force and Tidal bulge : แรงไทดัล และกระพุ้งน้ำขึ้นน้ำน้ำลง
Titanium dioxide Star : ดาวไททาเนียม
Tiangong-1 : เทียนกง -1 
Trojan Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน 
Turbulence : การเคลื่อนไหววุ่นวาย-อลเวง 
Trappist-1 system : ระบบแทรพพิสต์-1 
Tycho Brahe : ไทโค บราเฮ 

 

U

UFO : จานบิน 
Universe : จักรวาล

 

V

Van Allen radiation belt : แถบรังสีแวนอัลเลน
Voyager spacecraft : ยานอวกาศวอยเอจเจอร์ 

 

W

White dwarf star : ดาวแคระขาว 
Wolf–Rayet stars : ดาววูล์ฟ-ราเยท์ 
Wow! signal : สัญญานว้าว 

 

X

X-ray burster : แหล่งมหาศาลรังสีเอ๊กซ์ 

 

Z

Zero gravity : สภาวะความโน้มถ่วงเป็นศูนย์