Glossary of Astronomy Terms : ศัพท์ดาราศาสตร์

 

Solar System : ระบบสุริยะ Sun : ดวงอาทิตย์
Mercury : ดาวพุธ Venus : ดาวศุกร์
Earth : โลก Mars : ดาวอังคาร
Jupiter : ดาวพฤหัสบดี Saturn : ดาวเสาร์
Uranus : ดาวยูเรนัส Neptune : ดาวเนปจูน

 

A

Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน

Acoustic waves : แหล่งคลื่นเสียงสะท้อน

Active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์

Activity index : ดัชนีกิจกรรม

Aerosols : ละอองลอย

Alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน

Alpha Centauri : อัลฟาเซนทอรี

Amor Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอามอร์

Aphelion : จุดไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

Apollo Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยอพอลโล

Apparent magnitude : โชติมาตรปรากฎ

Asterism : กลุ่มดาวขนาดเล็ก

Asteroid And Comet Impact Hazard : ระดับการแจ้งเตือนภัย

Asteroid belt : แถบดาวเคราะห์น้อย

Asteroids : ดาวเคราะห์น้อย

Asteroid Bennu : ดาวเคราะห์น้อยเบนนู

Astronomical unit : หน่วยวัดระยะทางดาราศาสตร์

Astronomy : ดาราศาสตร์

Asymmetrical galaxies : อสมมาตรกาแล็คซี่

Aten Asteroids : กลุ่มดาวเคราะห์น้อยเอเธนส์

Atmosphere : ชั้นบรรยากาศ

Aurora oval : ออโรราวงรูปไข่

Aurora : ออโรรา (แสงเหนือ-แสงใต้)

 

B

Basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ)

Bathymetry : ความลึกของน้ำทะเล

Betelgeuse red supergiant stars : บีเทลจุสดาวซุปเปอร์ยักษ์แดง

Binary star system : ระบบดาวคู่

Binocular (Astronomical) : กล้องสองตา (ดาราศาสตร์)

Bipolar regions : ขอบเขตขั้วคู่

Black dwarf : ดาวแคระดำ

Black Hole : หลุมดำ

Bok Globule : ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล

Bolide : การแตกระเบิดของวัตถุ

Bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน

Brightest star : ดาวที่มีความสุกสว่างโชติช่วง

Brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล

Burst : ระเบิดแตกลั่น

Butterfly diagram : แผนภูมิรูปปีกผีเสื้อ

 

C

Caldwell Catalog : บัญชีรายชื่อดาวคอล์ดเวลล์

Cassini–Huygens spacecraft : แคสสินี-ฮอยเกนส์

Carbon-Nitrogen-Oxygen Cycle : วงจร คาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน

Carbon star : ดาวคาร์บอน

Chalawan star : ดาวชาละวัน

Center of The Milky Way : ใจกลางทางช้างเผือก

Chromosphere : โครโมสเฟียร์

Climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Cluster of Galaxies : กระจุกกาแล็คซี่

Colour gradients in Galaxies : ระดับสีในกาแล็คซี่

Comet : ดาวหาง

Convection Zone : เขตชั้นนำพาความร้อน

Corona : โคโรน่า

Coronal hole : ช่องหลุมโคโลนัล

Coronal loops : เกลียวขมวดโคโลนัล

Compact Galaxy Group : กาแลคซี่กลุ่มกะทัดรัด

Constellations : กลุ่มดาว 88 กลุ่ม (การอ่านออกเสียง)

Coronal mass ejection : พวยพุ่งมวลโคโรนัล

Cosmic ray : รังสีจักรวาล (รังสีคอสมิก)

Crater : การอัดปะทะเป็นแอ่ง / ปากปล่องภูเขาไฟ

Cygnus X-1 : แหล่งหลุมดำ หงส์ X-1

Cryovolcanoes : ภูเขาไฟน้ำแข็ง

 

D

Dark energy : พลังงานลึกลับ

Dark matter : สสารมืด

Dark Nebula : เนบิวล่ามืด

Decoupling event : เหตุการณ์ยุคต้นเอกภพ

Deep sky Objects : วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า

Define a Mineral : นิยามของแร่

Dragonfly : ฝูงบินแมลงปอ

Diamond-ring effect : ประกายวงแหวนเพชร

Disk Galaxy : แผ่นจานของกาแล็คซี่

Dust : เม็ดฝุ่นอวกาศ

Dwarf galaxy : กาแล็คซี่แคระ

Dwarf star : ดาวแคระ

Dwarf planet : ดาวเคราะห์แคระ

Drake Equation : สมการเดรก

Dyson Spheres : ทรงกลมไดสัน

 

E

Earth System : ระบบโลก

Electromagnetic Spectrum : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Escape velocity : อัตราความเร็วหลุดพ้น

Evening star & Morning star : ดาวประจำเมือง

Expanding Universe : การขยายตัวของจักรวาล

Extrasolar planet : ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

Extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

 

F

First star : ดาวดวงแรกในจักรวาล

Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)

Fossil Groups : กลุ่มซากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์

 

G

Galileo galilei : กาลิเลโอ กาลิเลอี

Gamma-ray Constellations : กลุ่มดาวรังสีแกมมา

G modes : โหมดแรงโน้มถ่วงแสงอาทิตย์

Galactic X-ray Ridge : แนวสันร่องรังสี X

Galaxy cluster : กระจุกกาแล็คซี่

Galaxy : กาแล็คซี่ หรือ ดาราจักร

Galilean Moons : ดวงจันทร์กาลิเลียน

Geomagnetic Storms : มาตรค่ารบกวนธรณีวิทยาสนามแม่เหล็กโลก

Giant planet : ดาวเคราะห์ยักษ์

Giant star - Supergiant star : ดาวยักษ์ ดาวยักษ์ใหญ่

Granule : จุดดอกดวงเล็กๆ บนดวงอาทิตย์

Greek Alphabet : อักษรกรีก

Golden record : แผ่นเสียงทองคำ

 

H

H -I region and H-II region : บริเวณเมฆในอวกาศ

Habitable Zone : เขตดำรงชีพ

Handy sky measures : การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า

Herschel's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเฮอร์เชล

Horizontal system : ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า

Host star : ดาวหลัก

Hot Jupiter : ลำดับชั้นดาวในระบบสุริยะพิเศษ

Hydrogen Alpha : ไฮโดรเจนอัลฟา

Heliosphere : เฮลิโอสเฟียร์

 

I

Infrasound : คลื่นใต้เสียงตรวจจับดาวตก

Interplanetary medium : ช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์

Isolated Galaxies : กาแล็คซี่โดดเดี่ยว

Ice giant planet : ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์

Ice ring : วงแหวนน้ำแข็ง

International Space Station : สถานีอวกาศนานาชาติ

 

J

Jet high-energy : การไหลพุ่งของอนุภาคพลังสูง

Jovian Planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ

Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์

Juno spacecraft : จูโน

 

K

Kuiper betl : แถบไคเปอร์

Kilonova : กิโลโนวา

 

L

Light pollution : มลพิษทางแสง

Light Year : ปีแสง

Local group galaxy : กลุ่มกาแล็คซี่เพื่อนบ้าน

Log book : ปูมดาราศาสตร์

Lunar Eclipse : จันทรุปราคา

 

M

Magellanic Clouds : เมฆแมกเจลแลน

Magnetic star : ดาวสนามเหล็ก

Magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก

Main sequence stars : ลำดับชั้นดาวสามัญ

Mergers of Galaxies : การควบรวมของกาแล็คซี่

Messier's Catalog : บัญชีรายชื่อดาวเมซีเย

Meteor shower : ฝนดาวตก

Meteorite : อุกกาบาต

Milky Way Galaxy : ทางช้างเผือก

Molecular clouds : เมฆโมเลกุล

Moon : ดวงจันทร์ (ของโลก)

Moonless : ดวงจันทร์จิ๋วจ้อยแสงน้อย

Moon village : หมู่บ้านบนดวงจันทร์

Multiple star : ระบบดาวหลายดวง

Multiverse : เครือข่าย (หลาย) จักรวาล

 

N

Nicolaus Copernicus : นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส

Near Earth Asteroids : วัตถุใกล้โลก

Nebula : เนบิวล่า

Neutrino : อนุภาคนิวทริโน

Neutron Star (Magnetars) : ดาวนิวตรอน

New General Catalog : บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป

Nova : โนวา

 

O

Oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต

Oumuamua : ดาวเคราะห์น้อยโอมูอามูอา

Orbital Positions : วงโคจรร่วมทิศ

OSIRIS-REx spacecraft : โอไซริส-เร็กซ์

 

P

Parsec : พาร์เซก

Planetarium : แผนที่ท้องฟ้าจำลอง

Perihelion : จุดใกล้จากดวงอาทิตย์มากที่สุด

Peggy moon : ดวงจันทร์เพ็กกี้

Planet : ดาวเคราะห์

Planet Nine : ดาวเคราะห์ดวงที่ 9

Planetary wind : ลมพายุดาวเคราะห์

Plasma : พลาสม่า

Pulsar : พัลซาร์

Pulsar Wind Nebula : เนบิวล่าลมพัลซาร์

 

Q

Quasars : ควอซาร์

 

R

Radio Blackouts : มาตรแสดงการรบกวนการแผ่รังสี X-ray

Red-dwarf & dwarf-M : ดาวแคระสีแดง

Renaissance astronomy : ดาราศาสตร์ยุคกลาง

Rosetta & Philae spacecraft : โรเชตตา-ฟีเล

 

S

Saturn's hexagon : พายุหกเหลี่ยมบนดาวเสาร์

Solar Activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์

Solar Eclipse : สุริยุปราคา

Solar flare : แสงจ้า มโหฬาร (การลุกจ้า)

Solar Radiation Storms : มาตรแสดงระดับสูงของรังสี

Solar wind : พายุสุริยะ

Spacecraft : ยานอวกาศ

Space Weather : สภาพอากาศในอวกาศ

Star cluster : กระจุกดาว

Star wheel : แผ่นหมุนแผนที่ดาว

Star-forming : การก่อตัวของดาว

Star : ดาว

Starburst galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย

Stellar atmosphere : บรรยากาศของดาว

Stellar wind : ลมแห่งดวงดาว

STEVE : ปรากฎการณ์สตีฟ

Storm Surge - Storm Tide : คลื่นพายุซัดชายฝั่ง - น้ำขึ้นจากคลื่นพายุ

Sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์

Sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม

Sunspot group classification : กลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์

Sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์

Supermassive star : ดาวมวลมหาศาล

Supernovas & Supernovas Remnants : ซูเปอร์โนวาและเศษซาก

Super Earth size planet : ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลก

Stephan's Quintet : กลุ่มกาแล็คซี่สเตฟาน

Spectrum of the Sun : สเปกตรัมของดวงอาทิตย์

Super Blue Blood Moon : ซูเปอร์ บลู บลัด มูน

 

T

Tardigrade : ทาร์ดิเกรด หรือหมีน้ำ

Tectonics: ธรณีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

Terrestrial Planets : ดาวเคราะห์หิน

The Grand Finale (Cassini) : แกรนด์ฟินาเล่ (แคสสินี)

Tidal force and Tidal bulge : แรงไทดัล และกระพุ้งน้ำขึ้นน้ำน้ำลง

Titanium dioxide Star : ดาวไททาเนียม

Tiangong-1 : เทียนกง -1

Trojan Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน

Turbulence : การเคลื่อนไหววุ่นวาย-อลเวง

Trappist-1 system : ระบบแทรพพิสต์-1

Tycho Brahe : ไทโค บราเฮ

 

U

UFO : จานบิน

Universe : จักรวาล

 

V

Van Allen radiation belt : แถบรังสีแวนอัลเลน

Voyager spacecraft : ยานอวกาศวอยเอจเจอร์

 

W

White dwarf star : ดาวแคระขาว

Wolf–Rayet stars : ดาววูล์ฟ-ราเยท์

Wow! signal : สัญญานว้าว

 

X

X-ray burster : แหล่งมหาศาลรังสีเอ๊กซ์

 

Z

Zero gravity : สภาวะความโน้มถ่วงเป็นศูนย์

 

ลิงค์ชุดความรู้

 

มหากาพย์จักรวาล [Cosmos Odyssey]

อัศจรรย์จักรวาล [Amazing Universe]

10 ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์เคปเลอร์ [Kepler exoplanets]

ชีวิตบนอวกาศ [Life on space]

ข้อมูลสำรวจดวงจันทร์ 8 ดวงในระบบสุริยะ [Exploration of the Moon]

โลกสวยด้วยธรณีวิทยา [Earth & Planetary Sciences]

ผจญภัยแดนต่างดาว [Our Solar System]

ALL IN ONE : Earth science +Astronomy +Apace science