Neptune : ดาวเนปจูน
    Since : January 23, 2007                                                                                                                                Latest update : Feb 27, 2009
 
0
Home
0
จักรวาลวิทยา
0
ดาราศาสตร์
0
ระบบสุริยะพิเศษ
0
ระบบสุริยะ
0
โลกสีน้ำเงิน
0
แร่วิทยา
0
รายงานพิเศษ
0
ซันฟาวเวอร์
0
Non-profit organization
 
 
   Neptune : ดาวเนปจูน
 
ภาพรวม เรื่องดาวเนปจูน
 
 
ดาวเคราะห์ ดวงสุดท้าย ในกลุ่ม Jovian planets โครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับ
กับดาวยูเรนัส ทุกประการ อาจเรียกว่าเป็น ดาวคู่แฝดก็ได้ เพียงมีขนาดเล็กกว่า
เมื่อมองจากภายนอก พบทัศนวิสัยที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกเช่นกัน

สิ่งที่แตกต่างคือ ระยะทางของเนปจูน ห่างจาก ดวงอาทิตย์มากกว่า ดาวเคราะห์อื่น
ที่ไปสำรวจกันตั้งแต่ต้น ทำให้ไม่ได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์ ไม่มีการเปล่ง
ของแสง

แต่็กลับมีความลึกลับมาก เพราะยังพบความร้อนสันดาปภายใน เหมือนดาวเคราะห์
อื่นๆเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เกิดอิทธิพลได้รับพลังงานจากดาวพฤหัส

วันนี้เยังไม่ชัดแจ้งว่า ดาวเนปจูนได้รับพลังงานดังกล่าว ตั้งแต่กำเนิดมากว่าะยะ
เวลา 4 พันล้านปี จากดาวพฤหัสจนถึงทุกวันนี้หรือไม่ และยังพบว่าดาวเนปจูนนั้นมี
พลังสนามแม่เหล็ก มากกว่าโลกถึง 27 เท่า
 
 
ดาวเนปจูน เทียบขนาดกับโลก
 
 
เส้นแถบสีขาว แนวพายเมฆุบนดาวยูเรนัส
 
 
Great Dark Spot ถ่ายโดยยานสำรวจ Voyager ระยะห่าง 2.8 ล้าน กม.
ภาพเล็กแสดงภายในเป็นวงเห็นสีเข้มทึบ ขอบเมฆเส้นสีขาวรอบๆ มีเส้นขาวเล็กแซม
เป็นลักษณะการเกิดพายุแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกา
 
 
ภาพถ่ายพื้นผิวที่หนาแน่นด้วยกลุ่มก๊าซ บนดาวยูเรนัส
 
 
พายุความกดดันสูง หมุนทวนเข็มนาฬิกา

การลงไปสำรวจ เหนือพื้นผิวดาวเนปจูน บรรยากาศจะหนาแน่นเต็มไปด้วยก๊าซ
Hydrogen – Helium และ Hydrogen compounds ที่มีส่วนประกอบของน้ำ แอมโมเนีย ก๊าซมีเทน (เฉพาะก๊าซมีเทนมีมากกว่า ดาวเสาร์ และดาวพฤหัส 20%)

การที่ก๊าซมีเทนลอยตัวสู่ด้านบน ของชั้นบรรยากาศ จึงดูดกลืนแสงสีแดงไว้ปลด
ปล่อยเฉพาะแสงสีน้ำเงินออกมา ในชั้นกลุ่มเมฆก๊าซมีเทนทำให้เห็นสีสันภาย
นอกของดาวเนปจูน เป็นเฉดสีน้ำเงินเข้ม (เป็นกรณีเดียวกับดาวยูเรนัส)

ดาวเนปจูน ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ถึง 165 ปี โดยมีจุดโคจรเข้าใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด ระยะ 4.5 พันล้าน กม.ในแต่ละวัน ถ้าใช้ชีวิตอยู่บนดาวเนปจูน
มีเพียง 16 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับโลก พร้อมกับความหนาวเย็นมาก -214 องศา C

บนดาวเนปจูนชั้นบรรยากาศ เป็นคล้ายแถบของกลุ่มเฆม มองเข้าไป จะพบพายุ
หมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา มีความกดดันสูง ความเร็ว 1,200 กม./ ชั่วโมง เช่น
เดียวกับดาวพฤหัสเพียงแต่ขนาดไม่ใหญ่โตเท่า จากการก่อตัวพบว่าเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะๆ (ส่วนดาวพฤหัสเมื่อก่อตัวแล้ว มีความรุนแรงตลอดเวลายาวนานมาก)
 
 
ขั้วเหนือ ใกล้สุดแนวด้านตะวันออก เห็นเส้นแนวกลุ่มเมฆเหยียดยาวชัดเพราะเป็นด้านที่หัน
สู่ดวงอาทิตย์ มีความกว้างของแนวเส้น 50-200 กม.มีความลึก ประมาณ 50 กม.
 
 
ด้านขั้วใต้ของดาวเนปจูน
 
 
ภาพถ่ายตรวจสอบสภาพอากาศ ดาวเนปจูน 2 ภาพเวลาต่างกัน 16 ชั่วโมง
 
 
เมฆก๊าซมีเท็น
 
 
อย่างไรก็ตาม การสำรวจดาวเนปจูน เป็นเรื่องต้องใช้เวลาอีกยาวนานจากระยะทาง
ไกลมาก กว่าที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

ดวงจันทร์ของดาวเนปจูนมีถึง 13 ดวง และถือว่า 1 ใน 13 ดวงคือ
ดวงจันทร์ Triton จัดว่าเป็นดวงจันทร์ ที่สวยงามในระบบสุริยะเลยที่เดียว

ดวงจันทร์ Triton

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,707 ก.ม.อุณหภูมิพื้นผิว -235 องศา C รูปทรงสัณฐาน
สีสันที่มองเห็นมีแนวเฉดฟ้าอ่อนจาก Nitrogen ice เช่นเดียวกับไอของน้ำแข็งแห้ง

ระบบสุริยะบริเวณที่มีก๊าซไนโตรเจน ในบรรยากาศเพียง 3 แห่ง คือ โลก ดวงจันทร์
ไทตัน (Titan Moon) ของดาวเสาร์ และดวงจันทร์ไทรตัน (Triton Moon ) ดวงนี้
โดยมีส่วนผสมด้วยละอองอนุภาคสีดำ ขนาดเล็กเกิดจาก Ice carbonaceous
 
 
ดวงจันทร์ Triton เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูน
 
 
ดวงจันทร์ Triton พื้นผิวจะแวววาวจากหินแข็ง ถูกหุ้มด้วยผลึกน้ำแข็ง มีส่วนประกอบของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และก๊าซมีเทน ฟุ้งกระจาย เป็นหมอกบางๆเหนือพื้น
โดยมีน้ำแข็งทั้งหมดประมาณ 25%
 
 
น้ำพุแรงดันสูง บนดวงจันทร์ Triton
 
  บรรยากาศเวลากลางวัน ของดวงจันทร์ Triton ด้านหลังคือ ดาวเนปจูน
 
 
บรรยากาศเวลากลางคืน ของดวงจันทร์ Triton
 
 
ดวงจันทร์ Triton โคจรห่างจากดาวเนปจูน 354,000 ก.ม.
 
 

  
 
       © copyright sunflowercosmos 2007-2017