Space Weather Emergence : เตือนภัย พายุอวกาศ
    Since : January 23, 2007                                                                                                                                 Latest update : Jun 25, 2011
 
0
Home
0
จักรวาลวิทยา
0
ดาราศาสตร์
0
ระบบสุริยะพิเศษ
0
ระบบสุริยะ
0
โลกสีน้ำเงิน
0
แร่วิทยา
0
รายงานพิเศษ
0
ซันฟาวเวอร์
0
Non-profit organization
 
 
 
   Space Weather Emergence : เตือนภัย พายุอวกาศ
 
 
 
ตลอดช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ดวงอาทิตย์ (Sun) ก่อให้เกิดพายุสุริยะรุนแรง
(Solar storms) กระทบไปเป็นวงกว้าง เรียกว่า พายุอวกาศ (Space storm)
ดูเหมือนจะมีความผิดปกติ เพราะได้สร้างความเสียหายกับดาวเทียมและระบบ
สื่อสารบางส่วน บนพื้นโลกมาแล้ว ทำให้เกิดคำถามว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไร
รุนแรงหรือไม่ ?

ในปัจจุบันนี้ บนโลกของเรามีระบบเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเช่น โครงข่ายระบบไฟฟ้า (Smart power grids) บนท้องฟ้ามีดาวเทียมกว่า 20,000 ดวง บางส่วนเกี่ยว
ข้องกับระบบสื่อสารอินเตอร์เนท ร่วมทั้งระบบ GPS นำร่องการคมนาคม ทาง
บกทางเรือและทางอากาศ

สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่ามีความเสี่ยงเพราะ พายุสุริยะรุนแรงนั้นเต็มไปด้วยอนุภาค
ไฟฟ้าสามารถทำให้ระบบต่างๆนั้น ขัดข้องได้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน

ผลจากรายงานของ National Academy of Sciences ในปี ค.ศ. 2008 ที่ผ่าน
มาระบุไว้ว่าในช่วงศตวรรษนี้ หากเกิดพายุสุริยะรุนแรง อาจจะส่งผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจเป็น 20 เท่า เมื่อเทียบกับของการเกิดพายุ Hurricane Katrinas ใน
ประเทศอเมริกา ซึ่งได้สร้างความเสียหายขนานใหญ่มาแล้ว

ดูเหมือนว่า สถานะการณ์ ในปี 2011 จะรุนแรง และยุ่งยากมากขึ้น ด้วยระบบ
GPS ถูกไม่ไว้วางใจจากสายการบิน และเรือเดินสมุทร ระบบธนาคารเริ่มกังวล
อาจจะต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมทางการเงิน จากระบบ Online ล้มเหลวลงจาก
พายุสุริยะรุนแรง จากที่ต้องอาศัยการสื่อสารจากดาวเทียม หรือปัญหาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้่าลง
 
 
พายุสุริยะรุนแรง (Solar storms)
 
 
สิ่งเหล่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ จำเป็นต่อเร่งเรียนรู้ต่อภาวะเสี่ยงภัยดังกล่าว
เพื่อเป็นหนทาง การแก้ไขในบางเรื่อง โดยสถาบัน GSFC Space Weather Lab
ได้พัฒนาโปรแกรมการตรวจ สอบทิศทาง พายุสุริยะรุนแรง แบบ 3 dimensions
แสดงผลการพุ่งปะทะโลก เพื่อเป็นระบบแจ้งเตือนภัยจากอวกาศได้ล่วงหน้า
ซึ่งจะช่วยปกป้อง ระบบเทคโนโลยี ต่างๆที่อาจต้องพบกับ เหตุการณ์สุดขั้วของ
การเกิดของ กิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Solar activity) ที่จะส่งต่อมายังโลก

การพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวนั้น ใช้ข้อมูลจากยานสำรวจจำนวนมาก คอยเก็บ
ข้อมูลอยู่รอบๆดวงอาทิตย์ โดยประมวลผลลงในระบบ Supercomputers ภาย
ใน 1 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุการณ์บนดวงอาทิตย์ เพียงพอที่จะแจ้งเตือนผลกระทบ
บนพื้นที่โลก

โดยจะวิเคราะห์ผล คาดการเส้นทาง แนววิถีการพัด มาของพายุสุริยะรุนแรง
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่ นักวิทยาศาสตร์ ต้องพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญต่อโลก
เพื่อการเตือนภัยเช่นนี้ เรียกว่า Emergence of serious physics-based space
weather models หรือ แบบจำลองภาวะฉุกเฉิกร้ายแรง ของฟิสิกส์ในสภาพ
บรรยากาศอวกาศ
 
 
การเก็บข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วยยานสำรวจ Stereo A และ Stereo B โคจรรอบดวงอาทิตย์ ทั้งด้านบน และด้านหลัง และยานสำรวจ Messenger โคจรรอบดาวพุธ
 
 
Emergence of serious physics-based space weather models
 
ทางโคจรของ ยานสำรวจ SOHO และ Stereo A และ Stereo B
 
 
แบบจำลองนี้มีความซับซ้อน สามารถพยากรณ์กระแสไฟฟ้าที่มากับพายุสุริยะ
และไหลลงดิน เพื่อหาจุดอันตรายที่จะเกิดกับ โครงข่ายระบบไฟฟ้าบนพื้นโลก
ก่อนล่วงหน้า โดยหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดอัตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

แน่นอนว่าระบบการเตือนภัย ยังสามารถแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้หลีกเลี่ยง
การเดินทางออกไปนอกบ้านเพื่อความปลอดภัย ถ้าจำเป็น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ
ต่อการเตรียมพร้อม

แต่ปัญหาคือ หากเตือนแล้วผู้คนไม่เข้าใจก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย อย่างไร
ก็ตามการคิดอ่าน เพื่อการเตรียมพร้อม ของทีมนักวิทยาศาสตร์นี้นับว่าเป็น
สิ่งที่ดีเป็นการป้องกัน แม้ข้อมูลที่ผ่านมายังไม่เคยแสดงผลอันตรายต่อชีวิต

วันข้างหน้าเราคงจะฟังข่าวรายงานอากาศในโทรทัศน์ เรื่องสภาพบรรยากาศ
อวกาศไปพร้อมๆกับรายงานข่าวอากาศบนโลก และคงซื้อ Application บน
iTunes ไว้ใน iPhone และ iPod ไว้คอยเตือนภัยส่วนตัว โดยแต่ละคนคงมีชุด
The Bio-Suit System อยู่ในกระเป๋าข้างตัว หรือมีติดรถไว้ ป้องกันรังสีอันตราย
ที่อาจหลุดรอดเข้ามาบนโลก ขณะอยู่นอกบ้าน ก็อาจเป็นได้
 
 
Application ผลงานของ NASA Space Weather Version 1.0.1
โดย National Aeronautics and Space Administration ใน iTunes
 
 
The Bio-Suit System ใช้สำหรับมนุษย์อวกาศ สวมใส่ไว้ภายใน คล้ายเป็นชุดชั้นใน
สามารถช่วยป้องกันอันตราย เรื่องรังสี และให้ความสะดวกสบายขณะทำงานในอวกาศ
 
 
 
References:

NASA Goddard Space Flight Center's Solar Terrestrial Probes Program
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
GSFC Space Weather Lab
 
 
 
 


 
 
       © copyright sunflowercosmos 2007-2017