สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์ : SunflowerCosmos.org

สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์

"ความรู้ในวิชาดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและวิทยาศาสตร์ของโลก จะต้องไม่ถูกจำกัดไว้เพียงเพื่อสำหรับบางคนที่มีโอกาสสูงกว่า"

ในปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซันฟลาวเวอร์โดยใช้สมาท์โฟนมากกว่า 80%  จึงได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้ตัวอักษรและภาพเหมาะสมสำหรับสมาท์โฟน พร้อม update ข้อมูลใหม่ซึ่งอาจใช้เวลาปรับปรุง เนื่องจากมีหน้าจำนวนมาก โดยจะรักษาลิงค์ต่างๆไว้ตามเดิม และหากมีข้อเสนอแนะใดกรุณาแจ้งมายัง SunflowerCosmos@gmail.com ขอขอบคุณยิ่ง (สำหรับผู้เข้าขมบ่อยครั้ง กรุณาล้างแคชเพื่อรีเฟรชหน้าเว็บใหม่ที่แล้วเสร็จ)

ศัพท์ดาราศาสตร์

ศัพท์ดาราศาสตร์ เรื่องราวของระบบสุริยะ การสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์โลก อธิบายชัดเจนพร้อม ภาพประกอบครบถ้วน 300 คำ

มหากาพย์จักรวาล

เล่าความเป็นไปเรื่องโลกต่างดาว และเรื่องราวจักรวาลด้วย มุมมองที่แตกต่างตื่นเต้น ท้าทายในกรอบเหตุผลด้าน วิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นไปได้

อินโฟกราฟิก

อินโฟรกราฟิก วิทยาศาสตร์ อวกาศ ดาราศาสตร์ ประมวลผลเรื่องยากแล้วสร้างเป็นภาพให้เข้าใจง่ายรวดเร็ว เหมาะเพื่อใช้เป็นตำราเพื่อการเรียนรู้

อัศจรรย์จักรวาล

เรียนรู้วัตถุในจักรวาล กาแล็คซี่ เนบิวล่า กระจุกดาว ด้วยภาพคมชัดสูง เจาะลึกแง่มุมที่น่าสนใจพร้อมคำ อธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้สนใจทั่วไป

เจตนารมณ์

เผยแพร่ความรู้ด้านจักรวาลวิทยา สำรวจอวกาศ ดาราศาสตร์ สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถนำเผยแพร่ได้ ตามอัธยาศัยไม่สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับกรณีใช้เพื่อการศึกษา ส่วนข้อมูลหรือภาพที่มีข้อความระบุลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรุณาขออนุญาตโดยตรงจากแหล่งข้อมูลนั้นๆ และ SunflowerCosmos.org ได้เผยแพร่ข้อมูลครั้งแรกเมื่อ 27 มกราคม ค.ศ 2007

โครงการดาราศาสตร์