Sunflower Open Science

“เราเชียวชาญด้านกิจกรรม วิทยาศาสตร์ อวกาศ
ดาราศาสตร์พร้อมด้วย สื่อสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ให้เข้าใจง่าย แบบ Infographic คือเป็นการย่นย่อ
เพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย เพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อน
มหาศาลในเวลาอันจำกัด เหตุผลเพราะจะจดจำง่าย ได้มากกว่าการอ่าน......

-SunflowerCosmos.org-

Nonprofit organization : since 2007

“เจตนารมณ์ จัดทำเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับเยาวชนไทย ทั้งนี้เน้นสาระความรู้ จากการสำรวจใหม่
ตามกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักดาราศาสตร์ ซันฟลาวเวอร์ คอสมอส
และ ซันแอนด์สตาร์ ซึ่งหากท่านเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย สามารถนำเผยแพร่ได้ตามอัธยาศัย”

                      รวมข้อมูลทั้งหมด ประมาณ 900 หน้า
                    • Sunflowercosmos Galleries ›› ห้องนิทรรศการภาพ อวกาศ และดาราศาสตร์
                    • สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์คอสมอส ›› ฐานข้อมูล ดาราศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้
                    • SunflowerCosmos.org 2007 - ›› ฐานข้อมูล จักรวาลวิทยา ดาราศาสตร์ ทั่วไป (ขุดดั้งเดิม)